fskrypt

Log-space Ultimate Oscillator

This is the same script as the built-in Ultimate Oscillator except it is calculated in log-space, which may help with some very high-volatility charts (the differences will be usually be very small though).
Phát hành các Ghi chú: allow earlier (approximate) tracking, add overbought/oversold levels
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

How to use this in your chart?
Phản hồi
God Bless u.. thanks
Phản hồi