Hàng hoá Nông sản

Nông nghiệp là các loại hàng hoá được trồng trọt và có khả năng sinh trưởng, bao gồm cà phê, bôngđường. Mỗi loại này đều có các lực cung cầu thị trường riêng (một số có chu kỳ cầu theo mùa) và chịu tác động của các ngoại lực khác như thời tiết làm ảnh hưởng đến năng suất và biến động giá. Nhìn chung, các mùa vụ bội thu sẽ tạo ra nguồn cung tốt và giá giảm trong khi các mùa vụ kém sẽ dẫn đến giá tăng.

Các loại hàng hoá trồng trọt không phải lúc nào cũng tạo ra sự chú ý lớn, nhưng giao dịch toàn cầu của các mặt hàng này thường tăng trưởng rất nhanh, thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Hàng hoá nông nghiệp thường được giao dịch chủ yếu thông qua quyền chọn nhị phân và hợp đồng tương lai. Luôn có một khoảng cách nhất định giữa những nhà đầu tư phòng hộ muốn giảm rủi ro và các nhà giao dịch sẵn sàng nhận lấy rủi ro. Xét về giá trị, cà phê là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ 2, sau dầu mỏ. Một trong những phòng thảo luận phổ biến của chúng tôi là phòng Nông nghiệp nơi các nhà giao dịch thảo luận trực tiếp về hướng đi của thị trường Nông nghiệp.