Chỉ báo Độ rộng

Chỉ báo Độ rộng thị trường Market Breath là các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh nhằm đánh giá hướng của thị trường và giúp các nhà giao dịch xác định xem nó có xu hướng tăng, giảm hoặc trung lập. Để đánh giá như vậy thì bằng cách phân tích mức độ tham gia vào một đợt tăng hoặc giảm để xem xu hướng tăng hoặc giảm có rộng không và do đó có khả năng tiếp tục hay không. Các chỉ báo Độ rộng đưa ra một quan điểm khác về các thị trường không thể nhìn thấy thông qua các chỉ báo khác.
 
Theo cách đó chúng là các chỉ báo về tâm lý thị trường cho phép các nhà giao dịch thấy được tổng thể thị trường hoạt động như thế nào. Các chỉ báo Độ rộng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận các xu hướng. Chỉ báo thị trường cơ bản nhất bao gồm Đường Tăng/Giảm nhưng có một số chỉ báo về độ rộng phổ biến khác như Cân bằng khối lượng (OBV), Chỉ báo Tổng hợp McClellanChỉ báo Arms (TRIN).
Hiển thị thêm Script
1
23
...
52
1
2
...
52