Tính mùa vụ

Tính mùa vụ là hiện tượng giá lặp lại những thay đổi tương tự và dự báo được trong cùng khoảng thời gian trong năm dương lịch. Các thay đổi này có thể xảy ra theo mùa khí hậu, mùa vụ trồng trọt, theo quý, tháng, kỳ nghỉ lễ hoặc các thời kì thấp điểm. Tính mùa vụ thường xảy ra với thị trường hàng hoá. Ví dụ, như các xu hướng theo mùa xuất hiện đối với nguồn cầu của dầu nóng, đẩy giá lên cao khi cầu tăng và xuống thấp khi cầu giảm. Đối với đậu nành cũng xuất hiện xu hướng theo mùa (vì liên quan đến cày cấy, trồng trọt và thu hoạch), ảnh hưởng đến giá và cũng xuất hiện những mô hình thuận theo xu hướng.

Tính mùa vụ còn có thể xuất hiện tại các thị trường khác, ví dụ như chứng khoán, chỉ số và Ngoại hối và thường có những lý do cơ bản đằng sau hiện tượng này. Các nhà giao dịch có thể tạo lợi thế cho mình bằng cách tìm kiếm những mô hình xuất hiện theo mùa vụ và sử dụng để dự đoán xu hướng, lọc các ý tưởng giao dịch hoặc xác định các cơ hội giao dịch được. Xin lưu ý là các năm khác nhau thì sẽ khác nhau và bản thân tính mùa vụ cũng có thể thay đổi. Cho dù là sử dụng hiện tượng này một cách độc lập hoặc kết hợp với các kỹ thuật khác, tính mùa vụ cũng là một trong những công cụ hữu ích của nhà giao dịch.