Đường Xu hướng

Đường xu hướng có thể được sử dụng để xác định và xác nhận xu hướng. Đường xu hướng kết nối ít nhất 2 điểm giá trên biểu đồ và thường được mở rộng về phía trước để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự dốc. Các đường có độ dốc dương hỗ trợ hành động giá cho thấy nhu cầu ròng đang tăng. Miễn là hành động giá vẫn ở trên đường này, chúng ta có xu hướng tăng. Các đường có độ dốc âm đóng vai trò chống lại hành động giá cho thấy nguồn cung ròng đang tăng. Miễn là hành động giá vẫn nằm dưới đường này, chúng ta có xu hướng giảm.
 
Giá thường kiểm tra lại một đường xu hướng dốc nhiều lần, cho đến khi nó phá vỡ tại thời điểm chúng ta có thể có một xu hướng đảo ngược. Càng có nhiều điểm để kết nối, đường xu hướng càng trở nên mạnh mẽ. Các chiến lược khác nhau có các quy tắc khác nhau về mức giá có thể cách xa nhau và có thể kết nối bấc hoặc thân nến, nhưng cuối cùng tất cả các đường xu hướng đều bị phá vỡ. TradingView có công cụ vẽ thông minh cho phép người dùng xác định trực quan các đường xu hướng trên biểu đồ. Công cụ này cũng có thể được sử dụng để minh họa xu hướng trên các chỉ số.
Hiển thị thêm Script