spark image
Photo: Justin / Unsplash

Cổ phiếu dầu khí: thúc đẩy thế giới

11 mã

Mô tả

Bất chấp sự thay đổi toàn cầu đối với năng lượng tái tạo, dầu và khí đốt tự nhiên vẫn cung cấp nhiên liệu cho thế giới. Xung đột toàn cầu, điều kiện kinh tế, đại dịch, hạn chế nguồn cung và quan hệ quốc tế chỉ là một số yếu tố ảnh hưởng đến giá của những năng lượng này, và cách mỗi công ty dầu khí đối phó với những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu của họ.

Spark liệt kê một số công ty dầu khí và khí đốt tự nhiên lớn nhất được niêm yết tại Hoa Kỳ. Những hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng vì đây không phải là lời khuyên.