spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Cổ phiếu vàng: Tất cả những gì lấp lánh…

17 mãCập nhật
Chắc chắn vàng trông rất tuyệt, nhưng lâu nay, người ta cũng coi vàng là đảm bảo quan trọng cho danh mục đầu tư của bạn. Lưu giữ thỏi vàng vật chất là cách tiếp cận với quỹ đảm bảo trên nhưng không phải là cách duy nhất. Sau đây là danh sách của chúng tôi về các công ty khai thác vàng lớn nhất trên thế giới, có giá trị vốn hóa thị trường tối thiểu là 5 tỷ USD.

Danh sách này không phải là lời khuyên giao dịch. Bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch. Hãy nhớ rằng: không phải tất cả những gì lấp lánh đều là khoản đầu tư tốt ...