spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Cổ phiếu vàng: Tất cả những gì lấp lánh…

19 mã
Chắc chắn vàng trông rất tuyệt, nhưng theo truyền thống, nó cũng được coi là một hàng rào quan trọng cho danh mục đầu tư của bạn. Sao lưu vàng vật chất là một cách để tiếp cận với hàng rào đã nói, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Dưới đây là danh sách của chúng tôi về các cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giá vàng, cũng như các công ty khai thác có đường ống dẫn dầu tốt, hoạt động thăm dò tích cực và những mặt tích cực quan trọng đó là doanh thu, cộng với lợi nhuận.

Danh sách này không phải là lời khuyên giao dịch và bạn nên luôn tự nghiên cứu trước khi thực hiện giao dịch. Hãy nhớ rằng: không phải tất cả những gì lấp lánh đều là một khoản đầu tư tốt ...