spark image
Photo: Evi Radauscher / Unsplash

Cổ phiếu lúa mì: Tăng từ ngũ cốc

7 mã
Lúa mì được biến thành bột mì, được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm bao gồm bánh mì, mì sợi, mì ống, bánh quy, bánh ngọt, nước sốt và hàng trăm loại khác - vì vậy nó khá quan trọng đối với chuỗi thực phẩm toàn cầu. Mặc dù vậy, chỉ một số ít công ty kiểm soát phần lớn sản xuất và chế biến lúa mì và ngũ cốc, có nghĩa là bất cứ điều gì ảnh hưởng đến ngành công nghiệp hoặc các quốc gia xuất khẩu nó cũng ảnh hưởng đến các công ty này. Chúng tôi đã tập hợp một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực này, nhưng đừng dựa vào chúng tôi. Bạn sẽ cần phải tự nghiên cứu và đừng lấy điều này để làm lời khuyên.