ADNOC Drilling Company PJSCADNOC Drilling Company PJSCADNOC Drilling Company PJSC

ADNOC Drilling Company PJSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADNOCDRILL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ADNOC Drilling Company PJSC

Doanh thu của ADNOC Drilling Company PJSC trong năm ngoái lên tới 11.25 B AED, phần lớn trong số đó — 5.49 B AED — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Onshore, năm trước mang lại 5.34 B AED. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ADNOC Drilling Company PJSC 11.23 B AED, và năm trước đó — 9.82 B AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia