Abu Dhabi Ship Building Co.Abu Dhabi Ship Building Co.Abu Dhabi Ship Building Co.

Abu Dhabi Ship Building Co.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADSB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Abu Dhabi Ship Building Co.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Abu Dhabi Ship Building Co. 802.51 M AED, và năm trước đó — 660.20 M AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia