Borouge PLCBorouge PLCBorouge PLC

Borouge PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BOROUGE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Borouge PLC

Doanh thu của Borouge PLC trong năm ngoái lên tới 21.30 B AED, phần lớn trong số đó — 12.00 B AED — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Polypropylene, năm trước mang lại 5.89 B AED. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Borouge PLC 6.35 B AED, và năm trước đó — 4.68 B AED.

Theo nguồn
Theo quốc gia