Grayscale Bitcoin Trust (BTC)Grayscale Bitcoin Trust (BTC)Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪17,26 B‬USD
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
5,9%

Giới thiệu về Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Bên phát hành
Digital Currency Group, Inc.
Thương hiệu
Grayscale
Tỷ lệ chi phí
1,50%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 1, 2024
Chỉ số đã theo dõi
CoinDesk Bitcoin Price Index - Benchmark Price Return
Phong cách quản lý
Thụ động
Được thành lập vào năm 2013, GBTC tự hào có thành tích lâu dài là một trong những quỹ Bitcoin được giao dịch công khai tiên phong. Hoạt động như một trong những chứng khoán ban đầu dành riêng và thụ động cho Bitcoin, Grayscale Bitcoin Trust cho phép các nhà đầu tư tham gia vào BTC mà loại bớt sự phức tạp liên quan đến việc mua, lưu trữ và bảo quản trực tiếp BTC. Là một quỹ ETF Bitcoin giao ngay được giao dịch tích cực, GBTC giúp các nhà đầu tư có thể quản lý vị thế của mình cực kỳ linh hoạt.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh