Splash Beverage Group, Inc. (NV)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SBEV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Splash Beverage Group, Inc. (NV)

Doanh thu của Splash Beverage Group, Inc. (NV) trong năm ngoái lên tới 18.09 M USD, phần lớn trong số đó — 13.33 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, E-commerce, năm trước mang lại 6.86 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Splash Beverage Group, Inc. (NV) 18.09 M USD, và năm trước đó — 11.32 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia