Vanguard Information Tech ETF VGT

VGT NYSE Arca
VGT
Vanguard Information Tech ETF NYSE Arca
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

VGT Biểu đồ

Giao dịch VGT với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản