Vanguard Information Tech ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
55.902BUSD
Luồng vốn (1N)
−503.284MUSD
Tỷ suất Cổ tức (FY)
0.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%

Giới thiệu về Vanguard Information Tech ETF

Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Tỷ lệ chi phí
0.10%
Ngày bắt đầu
26 thg 1, 2004
Chỉ số đã theo dõi
MSCI US IMI 25/50 Information Technology
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
US92204A7028

Phân loại

Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Công nghệ thông tin
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh