AAA

ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AGN nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu AGN trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là -0.01 AUD trong khi ước tính là 0.02 AUD, gây bất ngờ đến -159.17%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.40 M AUD mặc dù con số ước tính là 143.60 M AUD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của AGN trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên