Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Biotechnology

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Biotechnology. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADADALTA LIMITED
0.025 AUD+8.70%541.192K0.6712.093M AUD−0.01 AUD+33.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AGNARGENICA THERAPEUTICS LIMITED
0.595 AUD−9.85%123.275K1.0265.44M AUD−0.05 AUD−32.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ATXAMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.075 AUD−6.25%94.746K1.4514.55M AUD−0.02 AUD+15.13%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BITBIOTRON LIMITED
0.074 AUD+1.37%224.148K0.1065.866M AUD−0.00 AUD−18.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CHMCHIMERIC THERAPEUTICS LIMITED
0.031 AUD+14.81%7.946M3.4922.863M AUD−0.03 AUD+54.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CSLCSL LIMITED
283.00 AUD+1.26%631.484K0.86135.022B AUD36.047.85 AUD+14.49%1.30%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CVBCURVEBEAM AI LIMITED
0.200 AUD−4.76%128.065K1.38Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CYPCYNATA THERAPEUTICS LIMITED
0.200 AUD+5.26%228.653K1.1434.13M AUD−0.09 AUD−215.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GTGGENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.130 AUD−13.33%216.969K1.9217.313M AUD−0.12 AUD−50.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HCTHOLISTA COLLTECH LIMITED
0.009 AUD−10.00%143.333K2.562.509M AUD−0.01 AUD−76.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HXLHEXIMA LIMITED.
0.015 AUD0.00%32.925K0.182.506M AUD−0.00 AUD+92.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMMIMMUTEP LIMITED
0.380 AUD+5.56%2.324M1.23427.98M AUD−0.04 AUD−20.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IMUIMUGENE LIMITED
0.115 AUD0.00%26.926M2.14841.613M AUD−0.01 AUD−153.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IXCINVEX THERAPEUTICS LTD
0.079 AUD−9.20%58.865K0.905.937M AUD−0.08 AUD−99.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LTPLTR PHARMA LIMITED
0.270 AUD−4.56%78.945K0.4139.735M AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
MEMMEMPHASYS LIMITED.
0.010 AUD+11.11%45K0.0412.31M AUD−0.00 AUD−110.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MSBMESOBLAST LIMITED
0.300 AUD+1.69%2.571M1.05299.298M AUD−0.16 AUD+13.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NC6NANOLLOSE LIMITED
0.024 AUD0.00%7.394K0.024.128M AUD−0.01 AUD+45.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NSBNEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.045 AUD+7.14%13.222K0.026.073M AUD8.330.01 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
NXSNEXT SCIENCE LIMITED
0.390 AUD+8.33%78.841K0.67105.01M AUD−0.10 AUD−64.93%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OPTOPTHEA LIMITED
0.645 AUD+1.57%470.564K0.88420.883M AUD−0.44 AUD−584.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PEBPACIFIC EDGE LIMITED
0.081 AUD+1.25%2470.0064.562M AUD−0.04 AUD−74.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PNVPOLYNOVO LIMITED
2.24 AUD+1.36%1.532M0.701.525B AUD973.910.00 AUD+187.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PTXPRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.045 AUD−2.17%1.583M1.9937.447M AUD−0.01 AUD−28.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TGHTERRAGEN HOLDINGS LIMITED
0.022 AUD0.00%100.008.12M AUD−0.01 AUD+66.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TLXTELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
12.00 AUD+1.18%1.136M0.863.842B AUD789.470.02 AUD0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh