BBB

BATTERY AGE MINERALS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BM8 nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BATTERY AGE MINERALS LTD

Tổng tài sản của BM8 trong H1 24 là 17.18 M AUD, tăng 32.81% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 40.94% trong H1 24 tới 1.77 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY