CANN GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CAN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CANN GROUP LIMITED

Doanh thu của CANN GROUP LIMITED trong năm ngoái lên tới 13.78 M AUD, phần lớn trong số đó — 13.78 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Medicinal Cannabis, năm trước mang lại 6.41 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CANN GROUP LIMITED 12.97 M AUD, và năm trước đó — 5.16 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia