Hàng Nông sản/Chế biến (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
5.965B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.273M
Khối lượng
−0.83%
Thay đổi
−1.28%
Hiệu suất Tháng
+6.47%
Hiệu suất Năm
−0.36%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AGALTERRA LIMITED
0.008 AUD14.29%217.39K4.876M AUD−0.00 AUD88.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
CANCANN GROUP LIMITED
0.120 AUD−1.64%48.377K52.219M AUD−0.09 AUD13.28%0.00%Công nghiệp Chế biến
CBOCOBRAM ESTATE OLIVES LIMITED
1.410 AUD2.55%427.838K571.688M AUD−0.01 AUD79.78%2.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CGCCOSTA GROUP HOLDINGS LIMITED
3.11 AUD0.00%5.605M1.445B AUD67.320.05 AUD−65.65%2.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
CSSCLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED
0.425 AUD−7.61%311.262K76.125M AUD11.940.04 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DBFDUXTON FARMS LTD
1.410 AUD0.00%3.991K58.767M AUD−0.24 AUD−837.20%0.00%Công nghiệp Chế biến
ECSECS BOTANICS HOLDINGS LTD
0.021 AUD0.00%178.888K23.241M AUD105.000.00 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
ELDELDERS LIMITED
5.85 AUD−0.68%836.17K921.647M AUD7.590.77 AUD−13.50%8.66%Công nghiệp Chế biến
Mua
EOFECOFIBRE LIMITED
0.190 AUD2.70%83.973K67.319M AUD−0.12 AUD−442.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
FRMFARM PRIDE FOODS LIMITED
0.130 AUD0.00%60.466K10.429M AUD−0.12 AUD31.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
INGINGHAMS GROUP LIMITED
3.31 AUD0.00%997.169K1.229B AUD20.440.16 AUD−27.56%1.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
MCAMURRAY COD AUSTRALIA LIMITED
0.160 AUD3.23%274.758K118.692M AUD−0.01 AUD−342.86%0.00%Công nghiệp Chế biến
NAMNAMOI COTTON LIMITED
0.380 AUD0.00%1377.938M AUD13.430.03 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
RFARARE FOODS AUSTRALIA LIMITED
0.056 AUD0.00%8.5K11.329M AUD−0.01 AUD15.48%0.00%Công nghiệp Chế biến
RICRIDLEY CORPORATION LIMITED
2.35 AUD0.86%1.974M735.89M AUD18.550.13 AUD65.62%3.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
RLFRLF AGTECH LTD
0.100 AUD−9.09%267.599K20.343M AUD−0.02 AUD−945.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
SFGSEAFARMS GROUP LIMITED
0.005 AUD0.00%72.8K24.183M AUD−0.00 AUD69.81%0.00%Công nghiệp Chế biến
SHVSELECT HARVESTS LIMITED
4.02 AUD2.03%148.113K476.971M AUD−0.77 AUD−963.69%0.51%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TFLTASFOODS LIMITED
0.027 AUD0.00%80.046K11.802M AUD−0.03 AUD−1788.89%0.00%Công nghiệp Chế biến
WNRWINGARA AG LTD
0.031 AUD0.00%145.442M AUD−0.02 AUD53.60%0.00%Công nghiệp Chế biến