COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CBO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED

Doanh thu của COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED trong năm ngoái lên tới 216.30 M AUD, phần lớn trong số đó — 122.87 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Olive Oil - Australia, năm trước mang lại 106.57 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED 122.87 M AUD, và năm trước đó — 106.57 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia