CCC

CAMPLIFY HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CHL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CAMPLIFY HOLDINGS LIMITED.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường CHL, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: AUD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ