Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Internet Software/Services

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Internet Software/Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5GGPENTANET LIMITED
0.055 AUD0.00%278.864K1.2020.555M AUD−0.02 AUD+21.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AD1AD1 HOLDINGS LIMITED
0.005 AUD0.00%2.828M5.974.493M AUD−0.01 AUD−13.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ARTAIRTASKER LIMITED
0.270 AUD+1.89%438.762K1.00122.08M AUD−0.01 AUD+65.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BEOBEONIC LTD
0.028 AUD+3.70%39.776K0.3112.155M AUD−0.02 AUD+32.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CARCAR GROUP LIMITED
36.30 AUD−1.25%740.056K0.8613.686B AUD39.090.93 AUD+77.95%1.68%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CHLCAMPLIFY HOLDINGS LIMITED
2.20 AUD−0.45%20.375K0.11157.301M AUD−0.05 AUD+56.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FDVFRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED
0.450 AUD−1.10%97.218K0.16194.943M AUD−0.02 AUD+50.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FLNFREELANCER LIMITED
0.175 AUD−2.78%150.632K2.2479.052M AUD437.500.00 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
FLXFELIX GROUP HOLDINGS LTD
0.195 AUD+2.63%14.6K0.0639.877M AUD−0.03 AUD+38.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HALHALO TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD
0.120 AUD0.00%40.6K1.2015.539M AUD−0.06 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
JAYJAYRIDE GROUP LIMITED
0.012 AUD−7.69%411.853K0.572.835M AUD−0.05 AUD−66.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LU7LITHIUM UNIVERSE LIMITED
0.020 AUD0.00%533.04K0.5112.27M AUD−0.03 AUD+39.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MKTTHE MARKET LIMITED
0.210 AUD−22.22%77.314K2.1867.404M AUD−0.01 AUD−125.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMEMONEYME LIMITED
0.081 AUD+1.25%183.456K0.0664.806M AUD6.530.01 AUD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MPAMAD PAWS HOLDINGS LIMITED
0.110 AUD+4.76%55.921K0.1944.48M AUD−0.02 AUD+65.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OLLOPENLEARNING LIMITED
0.016 AUD+6.67%201.588K2.174.286M AUD−0.02 AUD+58.96%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OPLOPYL LIMITED
0.030 AUD0.00%226.667K0.775.065M AUD−0.02 AUD+55.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RMYRMA GLOBAL LIMITED
0.080 AUD+14.29%93.801K0.3844.635M AUD−0.01 AUD+55.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RNTRENT.COM.AU LIMITED
0.026 AUD0.00%38.571K0.0416.371M AUD−0.01 AUD−30.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SDRSITEMINDER LIMITED
5.59 AUD+3.71%1.339M1.271.549B AUD−0.15 AUD+69.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SEKSEEK LIMITED
26.10 AUD−0.50%605.601K0.629.272B AUD114.570.23 AUD1.80%Dịch vụ Công nghệ
Mua
Z2UZOOM2U TECHNOLOGIES LIMITED
0.063 AUD0.00%70K4.1112.209M AUD−0.02 AUD−16.20%0.00%Dịch vụ Công nghệ