COUNT LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COUNT LIMITED

Doanh thu của COUNT LIMITED trong năm ngoái lên tới 91.48 M AUD, phần lớn trong số đó — 66.64 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Accounting, năm trước mang lại 64.51 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COUNT LIMITED 91.48 M AUD, và năm trước đó — 85.29 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia