Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Miscellaneous Commercial Services

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Miscellaneous Commercial Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
8VI8VI HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.058 AUD−4.92%25.154K2.592.431M AUD−0.22 AUD−247.02%0.00%Dịch vụ Thương mại
AERAEERIS LTD
0.080 AUD−2.44%12.4K0.875.841M AUD−0.00 AUD−133.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
AFLAF LEGAL GROUP LTD
0.180 AUD0.00%73.398K1.2514.155M AUD−0.11 AUD−1455.88%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALQALS LIMITED
12.19 AUD+0.58%238.168K0.415.902B AUD22.390.54 AUD+49.59%3.20%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
AQNAQUIRIAN LIMITED
0.190 AUD+5.56%13K0.3815.328M AUD27.940.01 AUD−12.82%0.00%Dịch vụ Thương mại
ATAATTURRA LIMITED
0.890 AUD−0.56%133.626K1.23205.832M AUD19.310.05 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AVRANTERIS TECHNOLOGIES LTD
16.90 AUD+0.48%8.29K0.38301.383M AUD−3.61 AUD−14.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BXNBIOXYNE LIMITED
0.011 AUD−8.33%14.924K0.0320.918M AUD−0.00 AUD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
C79CHRYSOS CORPORATION LIMITED
6.80 AUD+2.26%281.402K0.89778.32M AUD−0.02 AUD+53.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CCPCREDIT CORP GROUP LIMITED
18.65 AUD+0.54%136.461K0.541.269B AUD27.040.69 AUD−51.44%3.75%Dịch vụ Thương mại
Mua
CCRCREDIT CLEAR LIMITED
0.225 AUD−4.26%548.011K1.6393.905M AUD−0.03 AUD+16.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
CGSCOGSTATE LTD
1.205 AUD+2.12%126.36K0.84206.5M AUD25.580.05 AUD−37.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CTDCORPORATE TRAVEL MANAGEMENT LIMITED
16.36 AUD+2.96%1.674M1.332.394B AUD21.590.76 AUD1.71%Dịch vụ Thương mại
Mua
CTECRYOSITE LIMITED
0.630 AUD0.00%150.0028.31M AUD19.500.03 AUD+36.86%2.59%Dịch vụ Thương mại
CTQCARETEQ LIMITED
0.023 AUD−8.00%434K0.843.255M AUD−0.03 AUD+17.07%0.00%Dịch vụ Thương mại
CUPCOUNT LIMITED
0.665 AUD+0.76%152.79K4.1672.43M AUD12.720.05 AUD+36.91%5.64%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EAXENERGY ACTION LIMITED
0.225 AUD+21.62%14.152K15.356.776M AUD11.540.02 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
ECTENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.006 AUD+20.00%65K0.1816.856M AUD−0.00 AUD−500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
EDUEDU HOLDINGS LIMITED
0.120 AUD−4.00%6.25K0.1619.826M AUD−0.03 AUD−212.88%0.00%Dịch vụ Thương mại
EVSENVIROSUITE LIMITED
0.060 AUD0.00%295.629K0.4076.086M AUD−0.01 AUD+15.22%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FNDFINDI LIMITED
2.00 AUD−0.25%298.778K1.0097.358M AUD21.760.09 AUD−32.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
GNCGRAINCORP LIMITED
7.60 AUD+1.20%412.687K0.371.701B AUD6.841.11 AUD+82.90%3.68%Dịch vụ Thương mại
Mua
GSSGENETIC SIGNATURES LIMITED
0.510 AUD+0.99%14.905K0.0995.106M AUD−0.13 AUD−1097.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GTNGTN LIMITED
0.465 AUD−1.06%7.92K0.2193.854M AUD23.250.02 AUD+94.17%5.81%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IMBINTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED
0.400 AUD0.00%6970.0296.579M AUD−0.09 AUD+94.42%0.00%Dịch vụ Thương mại
IPHIPH LIMITED
6.73 AUD−2.89%4.736M4.141.651B AUD27.400.25 AUD+4.20%4.90%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
K2FK2FLY LIMITED
0.085 AUD−7.61%2.456K0.0415.815M AUD−0.02 AUD+41.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
KPGKELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
5.66 AUD0.00%13.605K0.37254.7M AUD77.220.07 AUD−31.43%0.89%Dịch vụ Thương mại
KYPKINATICO LTD
0.105 AUD−4.55%409.624K1.6945.527M AUD28.380.00 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
LVELOVE GROUP GLOBAL LTD
0.100 AUD−20.00%41.666K1.424.053M AUD10.200.01 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
MILMILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
1.115 AUD+0.45%82.365K1.0752.587M AUD22.340.05 AUD+4.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
MSGMCS SERVICES LIMITED
0.008 AUD0.00%200K0.341.585M AUD−0.01 AUD−221.52%0.00%Dịch vụ Thương mại
NDONIDO EDUCATION LIMITED
0.975 AUD0.00%4.743K0.09221.935M AUD−0.07 AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NGLNIGHTINGALE INTELLIGENT SYSTEMS INC
Chứng chỉ lưu ký
0.065 AUD0.00%15.9K0.068.659M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
OBLOMNI BRIDGEWAY LIMITED
1.635 AUD−0.30%306.866K0.25461.962M AUD−0.12 AUD−11.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPLPUREPROFILE LTD
0.027 AUD+3.85%891.297K1.4331.292M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
QIPQANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
1.150 AUD−8.00%121.368K1.74161.058M AUD13.590.08 AUD+46.11%5.48%Dịch vụ Thương mại
SIQSMARTGROUP CORPORATION LTD
10.22 AUD+0.89%640.757K1.181.357B AUD21.420.48 AUD+5.09%2.98%Dịch vụ Thương mại
Mua
SITSITE GROUP INTERNATIONAL LIMITED
0.002 AUD0.00%814K0.406.506M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
SOCSOCO CORPORATION LTD
0.140 AUD−20.00%592.917K10.68Dịch vụ Thương mại
SPNSPARC TECHNOLOGIES LIMITED
0.295 AUD−1.67%16.84K0.3025.265M AUD−0.05 AUD+33.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
SSMSERVICE STREAM LIMITED
1.015 AUD+1.50%2.432M2.60625.192M AUD26.640.04 AUD−5.93%1.48%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
STGSTRAKER LIMITED
0.460 AUD0.00%2090.0029.596M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TRJTRAJAN GROUP HOLDINGS LIMITED
1.220 AUD+10.91%42.725K1.22185.704M AUD99.190.01 AUD−15.17%0.00%Dịch vụ Thương mại