DDD

DELTA LITHIUM LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DLI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của DELTA LITHIUM LIMITED

Tổng tài sản của DLI trong H1 24 là 261.92 M AUD, tăng 34.58% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 1.93% trong H1 24 tới 19.89 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY