Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

332
Cổ phiếu
401.155B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.165M
Khối lượng
+0.89%
Thay đổi
−2.46%
Hiệu suất Tháng
+10.09%
Hiệu suất Năm
+3.16%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.23-4.26%-0.01Bán683.304K159.888M-0.02
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.025.00%0.00Mua63.957K17.438M-0.04
ADD ADAVALE RESOURCES LIMITED
0.033.33%0.00Mua1.295M5.136M-0.00
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.1330.00%0.03Mua24.975M168.795M-0.00
ADT ADRIATIC METALS PLC
2.10-2.33%-0.05Bán213.946K392.463M30.00
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.01-7.14%-0.00Mua2.286M16.228M-0.00
AEV AVENIRA LIMITED
0.0211.11%0.00Sức mua mạnh3.253M15.531M-0.01
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.024.76%0.00Mua100.000K13.082M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.23-11.32%-0.03Bán540.503K150.004M6.870.04
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán2.635M8.631M-0.00
AGR AGUIA RESOURCES LIMITED
0.047.32%0.00Mua430.000K11.372M-0.02
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.06-9.84%-0.01Mua4.009M62.190M-0.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.11-4.35%-0.01Bán179.072K30.109M-0.017.00
AMD ARROW MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán8.483M12.012M-0.02
AME ALTO METALS LIMITED
0.080.00%0.00Bán840.249K24.998M-0.01
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.054.17%0.00Bán1.550M26.283M-0.02
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.47-2.06%-0.01Bán2.773M423.882M14.520.03
AML AEON METALS LIMITED.
0.140.00%0.00Bán98.754K91.472M-0.01
AMN AGRIMIN LIMITED
0.55-0.90%-0.01Bán15.000K109.164M-0.01
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán24.504M3.052M-0.00
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.0111.11%0.00Mua2.481M4.414M-0.00
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.03-3.23%-0.00Sức mua mạnh111.128K10.088M-0.04
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.081.33%0.00Bán609.474K14.334M-0.01
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00Mua300.000K5.666M-0.00
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.130.00%0.00Sức bán mạnh27.796K6.563M-0.22
AQD AUSQUEST LIMITED
0.030.00%0.00Bán1.259M20.320M-0.00
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.170.00%0.00Mua587.504K47.730M-0.02
AQS AQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.026.25%0.00Bán1.072K3.147M-0.02221.00
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.040.00%0.00Bán4.243M39.267M-0.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.05-5.36%-0.00Bán2.902M45.050M-0.003.00
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Mua146.240K6.970M-0.04
ARR AMERICAN RARE EARTHS LIMITED
0.030.00%0.00Bán678.004K9.600M-0.01
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.080.00%0.00Mua1.010M92.256M-0.00
ASQ AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.090.00%0.00Mua558.207K18.226M-0.00
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.0525.58%0.01Mua3.604M37.982M-0.019.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.0212.50%0.00Mua100.000K10.158M-0.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.124.55%0.01Mua1.032M46.998M-0.003.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.1411.54%0.01Bán4.335M203.733M-0.00
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.01-12.50%-0.00Bán69.693M63.383M-0.00
AVC AUCTUS INVESTMENT GROUP LIMITED
0.43-4.44%-0.02Mua14.378K26.520M-0.09
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.020.00%0.00Mua3.697M43.627M-0.00
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.03-10.00%-0.00Bán1.187M42.993M-0.01
AXE ARCHER MATERIALS LIMITED
0.541.89%0.01Mua379.913K119.067M-0.01
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.829M16.516M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.190.00%0.00Mua668.165K46.017M-0.07
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.05-4.00%-0.00Mua14.071M123.752M-0.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua3.524M19.771M-0.01
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.04-2.56%-0.00Mua6.501M111.708M13.450.00
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.08-2.53%-0.00Sức bán mạnh3.108M136.742M-0.01
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.04-2.63%-0.00Bán208.923K4.319M-0.02
BHP BHP GROUP LIMITED
37.151.31%0.48Bán6.091M185.465B15.732.34
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.061.79%0.00Mua612.731K37.422M-0.01
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.040.00%0.00Bán809.655K9.975M-0.00
BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED
0.04-2.56%-0.00Bán1.361M41.292M-0.00
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.28-3.45%-0.01Mua44.750K15.567M13.810.02
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.25-1.96%-0.01Bán10.000K100.266M-0.0112.00
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.24-5.77%-0.01Bán382.180K306.283M5.160.05
BSM BASS METALS LTD
0.000.00%0.00Mua1.246M13.927M-0.00
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
1.08-2.26%-0.03Mua24.521K211.421M-0.27
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.01-6.67%-0.00Sức mua mạnh62.806M58.828M-0.00
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.024.55%0.00Mua4.139K5.315M-0.01
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua974.797K18.796M-0.00
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.05-4.00%-0.00Mua1.661M19.005M19.290.00
CBE COBRE LIMITED
0.17-2.86%-0.01Bán56.206K18.020M-0.02
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
1.05-0.47%-0.01Mua843.450K563.178M-0.08
CGB CANN GLOBAL LIMITED
0.000.00%0.00Bán526.201K11.478M-0.00
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Mua3.610M16.562M-0.00
CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED
0.212.44%0.01Mua1.257M83.424M-0.00
CII CI RESOURCES LIMITED
0.90-9.60%-0.10Mua35.000K103.445M3300.000.00
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.030.00%0.00Mua2.917M24.187M-0.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán57.723M26.084M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.03-2.86%-0.00Bán2.297M11.155M-0.01
CMM CAPRICORN METALS LTD
2.030.50%0.01Mua1.390M694.587M-0.04
CNJ CONICO LTD
0.020.00%0.00Mua1.590M9.431M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.100.00%0.00Mua20.000K17.913M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.08-8.79%-0.01Sức bán mạnh2.682M21.607M-0.02
COY COPPERMOLY LIMITED
0.02-15.79%-0.00Mua1.233M40.417M-0.00
CPT CIPHERPOINT LIMITED
0.05-1.92%-0.00Bán803.801K7.546M-0.16
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.32-1.54%-0.01Bán172.158K11.380M-0.04
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.034.17%0.00Mua10.004M9.456M-0.01
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.063.33%0.00Mua53.392K6.411M11.320.01
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.03-9.09%-0.00Mua1.807M9.897M-0.011.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.10-4.55%-0.01Sức mua mạnh1.418M27.602M-0.01
CXO CORE LITHIUM LTD
0.042.50%0.00Theo dõi2.064M39.773M-0.01
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.040.00%0.00Mua145.002K14.552M-0.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Mua531.479K9.484M-0.00
CYL CATALYST METALS LIMITED
2.473.78%0.09Mua28.349K196.111M-0.02
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.230.00%0.00Mua780.803K100.931M-0.01
CZL CONSOLIDATED ZINC LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.230M12.456M
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.527M8.133M-0.00
CZR CZR RESOURCES LTD
0.02-5.26%-0.00Mua1.842M54.207M-0.00
DCX DISCOVEX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.513M9.569M-0.01
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua22.781M25.308M-0.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.244.35%0.01Mua86.512K27.194M1.550.15
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.170.00%0.00Bán8.425K51.562M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.43-1.14%-0.01Sức bán mạnh343.808K140.246M-0.01
DYL DEEP YELLOW LIMITED
0.32-4.48%-0.01Mua322.093K82.092M-0.02
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.751.35%0.01Mua670.249K87.087M-0.02
EGR ECOGRAF LIMITED
0.172.94%0.01Sức mua mạnh22.008M61.878M-0.011.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.26-1.89%-0.01Bán260.325K36.829M-0.04
EME ENERGY METALS LTD
0.120.00%0.00Theo dõi16.000K25.162M-0.00
EMN EURO MANGANESE INC
0.1940.74%0.06Mua9.113M27.402M-0.04
EMU EMU NL
0.03-3.12%-0.00Mua28.000K9.238M-0.02
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.14-3.33%-0.01Mua35.244K40.720M-0.01
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.025.00%0.00Bán55.938K11.915M-0.00
ENV ENOVA MINING LIMITED
0.020.00%0.00Bán337.001K5.757M-0.01
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.010.00%0.00Sức mua mạnh1.845M11.317M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.02-5.88%-0.00Bán8.244M30.616M-0.00
ERA ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED
0.153.45%0.01Bán47.786K535.250M-0.07
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán2.054M12.723M15.560.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua710.923K8.535M-0.00
ESS ESSENTIAL METALS LIMITED
0.120.00%0.00Mua420.558K1.735M5.960.025.00
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.042.38%0.00Mua1.329M36.401M-0.00
EVE EVE INVESTMENTS LIMITED
0.0111.11%0.00Mua3.467M34.407M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.140.00%0.00Bán3.131M48.223M-0.00
FFR FIREFLY RESOURCES LIMITED
0.1816.13%0.03Sức mua mạnh3.895M12.392M-0.09
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.124.17%0.01Bán283.816K63.083M-0.0214.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Mua4.685M7.826M-0.00
FTZ FERTOZ LIMITED
0.07-2.78%-0.00Bán110.000K11.183M-0.011500.00
FYI FYI RESOURCES LIMITED
0.15-3.12%-0.01Mua2.341M38.938M-0.02
G1A GALENA MINING LIMITED
0.240.00%0.00Bán553.858K110.845M-0.02
GAL GALILEO MINING LTD
0.24-2.00%-0.01Bán206.952K35.775M-0.01
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.030.00%0.00Mua1.072M15.375M-0.00
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.020.00%0.00Mua5.805M8.615M-0.00
GES GENESIS RESOURCES LIMITED
0.03-13.33%-0.00Mua338.486K20.354M-0.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.2915.69%0.04Sức mua mạnh9.070M303.781M-0.00
GIB GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED
0.052.17%0.00Bán38.775K9.246M-0.005.00
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua34.684M9.311M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.081.22%0.00Sức mua mạnh3.700M115.551M-0.01
GME GME RESOURCES LIMITED
0.04-10.00%-0.01Mua94.113K25.059M-0.00
GOR GOLD ROAD RESOURCES LIMITED
1.56-1.58%-0.03Bán7.576M1.395B39.140.04
GSM GOLDEN STATE MINING LIMITED
0.24-5.88%-0.01Bán258.293K14.442M-0.07
GSN GREAT SOUTHERN MINING LIMITED
0.110.00%0.00Bán646.051K45.001M-0.01
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.280.00%0.00Mua124.579K32.535M-0.10
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán3.734M14.080M-0.00
GXY GALAXY RESOURCES LIMITED
1.29-11.64%-0.17Bán12.482M597.839M-0.48
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.150.00%0.00Bán6.334K40.642M-0.0317.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.134.00%0.01Bán90.999K41.690M2.360.05
HCH HOT CHILI LIMITED
0.040.00%0.00Mua6.823M96.127M-0.01
HFR HIGHFIELD RESOURCES LIMITED
0.51-11.30%-0.07Sức mua mạnh118.653K168.058M-0.0835.00
HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED
0.04-2.63%-0.00Bán489.522K22.252M-0.03130.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.0412.50%0.01Mua749.875K17.147M-0.20
HRZ HORIZON MINERALS LIMITED
0.13-1.52%-0.00Bán452.002K67.638M-0.01
HWH HOUSTON WE HAVE LIMITED
0.058.70%0.00Mua360.679K12.041M-0.01
HXG HEXAGON ENERGY MATERIALS LIMITED
0.069.62%0.01Bán58.450K15.207M-0.01
IBG IRONBARK ZINC LTD
0.01-7.14%-0.00Mua912.544K12.886M-0.00
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.060.00%0.00Mua252.480K19.032M-0.01
IEC INTRA ENERGY CORPORATION LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán3.437M3.683M-0.02
ILU ILUKA RESOURCES LIMITED
9.642.66%0.25Bán1.655M3.968B-0.723427.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.18-2.63%-0.01Bán2.312M186.154M6.810.03
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất