Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

337
Cổ phiếu
421.388B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.605M
Khối lượng
−1.96%
Thay đổi
+2.84%
Hiệu suất Tháng
+22.45%
Hiệu suất Năm
+3.46%
Hiệu suất YTD
          
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.24-4.00%-0.01Sức mua mạnh511.598K158.025M-0.02
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.0111.11%0.00Bán120.000K8.719M-0.01
ADD ADAVALE RESOURCES LIMITED
0.04-8.89%-0.00Mua420.000K7.164M-0.01
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.05-5.88%-0.00Mua8.273M73.547M-0.00
ADT ADRIATIC METALS PLC
1.75-5.66%-0.10Mua453.396K329.663M30.00
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.010.00%0.00Bán353.758K6.955M-0.00
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Mua6.806M9.176M-0.00
AEV AVENIRA LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán22.000K6.171M-0.03
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.04-2.56%-0.00Mua104.783K24.296M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Mua2845.311M-0.06
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.600M3.530M-0.01
AGR AGUIA RESOURCES LIMITED
0.124.55%0.01Bán75.928K23.290M-0.02
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.08-5.62%-0.01Mua978.836K90.736M-0.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.02-4.76%-0.00Bán150.000K3.785M-0.037.00
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.010.00%0.00Mua119.000K7.259M-0.01
AME ALTO METALS LIMITED
0.03-2.86%-0.00Bán1.626M10.268M-0.01
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.072.99%0.00Bán198.595K35.365M-0.02
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.46-5.15%-0.03Mua2.028M423.609M11.800.04
AML AEON METALS LIMITED.
0.15-3.23%-0.01Bán117.900K105.023M-0.01
AMN AGRIMIN LIMITED
0.470.00%0.00Mua74.319K88.644M-0.01
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán350.000K2.608M-0.00
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh120.000K1.807M-0.02
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.03-3.85%-0.00Sức bán mạnh412.002K8.743M-0.05
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.07-1.43%-0.00Bán189.632K9.304M-0.01
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.236.82%0.01Mua24.443K11.864M-0.26
AQD AUSQUEST LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh250.000K8.128M-0.00
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.05-3.92%-0.00Bán344.489K9.691M-0.03
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.03-3.33%-0.00Mua4.011M24.305M-0.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Mua466.633K11.387M-0.013.00
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán4.000K2.343M-0.02
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.15-6.06%-0.01Bán442.505K
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.08-2.50%-0.00Bán1.792M84.391M-0.01
ASQ AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.0422.22%0.01Mua200.000K9.435M-0.01
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.08-8.05%-0.01Bán580.060K70.417M-0.0110.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.01-11.76%-0.00Bán652.000K9.435M-0.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.02-4.17%-0.00Mua2.108M9.808M-0.003.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.0136.36%0.00Mua28.492M11.027M-0.00
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh2.191M55.116M-0.00
AVC AUCTUS ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED
0.20-6.98%-0.01Bán14.291K7.868M-0.21
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.01-8.33%-0.00Bán20.751M30.634M-0.00
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh47.000K5.752M-0.01
AXE ARCHER MATERIALS LIMITED
0.222.33%0.01Mua1.168M45.670M-0.01
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán7.200M19.819M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.124.17%0.01Bán55.251K19.463M-0.09
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.01-6.67%-0.00Mua2.881M31.190M-0.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Bán571.429K10.545M-0.02
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.040.00%0.00Bán1.879M104.340M-0.00
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh1.478M111.138M-0.05
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán2.440M5.455M-0.00
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.056.98%0.00Bán153.000K
BHP BHP GROUP LIMITED
39.10-3.34%-1.35Bán8.399M204.545B17.032.39
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.050.00%0.00Bán126.259K32.705M-0.01
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh15.471M51.879M-0.04
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.020.00%0.00Bán51.500K3.570M-0.00
BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán1.041M38.116M-0.00
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.242.13%0.01Mua6.054K13.343M-0.01
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.28-5.00%-0.01Bán203.309K120.319M-0.0120.00
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.020.00%0.00Bán54.052K3.348M-0.01
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.24-2.00%-0.01Mua282.402K292.902M5.340.05
BSM BASS METALS LTD
0.010.00%0.00Bán850.000K16.859M-0.00
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.76-7.32%-0.06Bán38.419K154.354M-0.06
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.00100.00%0.00Mua1.450M3.973M-0.00
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán361.200K2.991M-0.00
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.02-4.35%-0.00Bán172.848K7.961M-0.01
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
0.35-4.05%-0.01Mua356.882K182.789M-0.08
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh2.583M7.975M-0.00
CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED
0.09-2.11%-0.00Mua2.253M27.109M-0.01
CII CI RESOURCES LIMITED
1.200.00%0.00Bán2.500K138.697M16.000.07
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.010.00%0.00Mua386.041K11.358M-0.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.0050.00%0.00Mua3.450M14.032M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.02-5.26%-0.00Bán267.274K3.932M-0.00
CMM CAPRICORN METALS LTD
1.240.40%0.01Mua96.318K401.122M-0.1512.00
CNJ CONICO LTD
0.0112.50%0.00Bán132.166K3.075M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.140.00%0.00Mua20.000K20.586M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.15-9.09%-0.01Mua143.073K24.905M-0.02
COY COPPERMOLY LIMITED
0.01-28.57%-0.00Sức bán mạnh270.000K14.890M-0.00
CPT CIPHERPOINT LIMITED
0.08-2.56%-0.00Mua4402.985M-0.26
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.210.00%0.00Mua102.400K7.525M-0.03
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.02-4.35%-0.00Bán194.000K6.808M-0.01
CSD CONSOLIDATED TIN MINES LIMITED
0.140.00%0.00Bán47.897K92.373M-0.07
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.061.67%0.00Bán100.000K6.411M18.750.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán200.000K2.653M-0.011.00
CUX CROSSLAND STRATEGIC METALS LTD
0.010.00%0.00Bán421.710K5.058M-0.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán20.000K5.801M-0.02
CXO CORE LITHIUM LTD
0.04-5.13%-0.00Bán969.585K30.908M-0.00
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.020.00%0.00Bán17.052K6.859M-0.01
CYL CATALYST METALS LIMITED
3.095.82%0.17Sức mua mạnh9.196K240.605M-0.02
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.09-4.12%-0.00Mua457.461K41.492M-0.01
CZL CONSOLIDATED ZINC LIMITED
0.0114.29%0.00Bán8.807M10.827M-0.00
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.0125.00%0.00Sức mua mạnh50.763M8.353M-0.00
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh104.000K1.157M-0.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.16-5.88%-0.01Bán30.930K18.917M-0.02
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.200.00%0.00Mua17.764K57.958M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.57-2.56%-0.01Bán49.466K186.393M-0.03
DYL DEEP YELLOW LIMITED
0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh61.910K65.373M-0.02
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.17-5.56%-0.01Bán50.000K16.566M-0.04
EGR ECOGRAF LIMITED
0.0816.67%0.01Mua816.180K20.309M-0.011.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.160.00%0.00Bán529.825K16.624M-0.07
EME ENERGY METALS LTD
0.1213.64%0.01Mua10.000K23.065M-0.00
EMN EURO MANGANESE INC
0.150.00%0.00Bán145.147K25.351M-0.05
EMU EMU NL
0.04-4.76%-0.00Sức bán mạnh81.119K6.323M-0.02
ENA ENSURANCE LTD
0.02-8.70%-0.00Mua7.714K11.948M-0.0232.00
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh133.896K30.891M-0.00
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán276.986K3.740M-0.00
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.01-16.67%-0.00Mua3.549M7.411M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.01-6.67%-0.00Mua1.846M21.131M-0.00
ERA ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED
0.15-1.27%-0.00Bán338.247K581.392M-0.43
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán800.000K6.977M-0.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán281.050K4.812M-0.00
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.02-5.88%-0.00Bán472.600K12.949M-0.01
EVE EVE INVESTMENTS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Theo dõi2.154M17.868M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.05-12.50%-0.01Bán314.273K15.345M-0.01
FFR FIREFLY RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán2.500K4.397M-0.09
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.1712.90%0.02Mua2.344M73.636M-0.0214.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua45.545K5.380M-0.00
FTZ FERTOZ LIMITED
0.080.00%0.00Sức bán mạnh22.298K10.352M-0.02
FYI FYI RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán75.400K11.915M-0.02
G1A GALENA MINING LIMITED
0.29-7.81%-0.03Bán198.965K123.351M-0.01
GAL GALILEO MINING LTD
0.15-3.12%-0.01Mua724.879K19.260M-0.01
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.030.00%0.00Mua1.114M7.015M-0.01
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.12-4.17%-0.01Bán2.911M142.918M-0.00
GIB GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED
0.050.00%0.00Mua6.000K8.775M-0.005.00
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.250M1.569M-0.00
GMC GULF MANGANESE CORPORATION LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán14.309M31.448M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.042.86%0.00Sức mua mạnh5.187M46.535M-0.01
GME GME RESOURCES LIMITED
0.06-1.79%-0.00Bán55.000K28.350M-0.00
GOR GOLD ROAD RESOURCES LIMITED
1.392.21%0.03Mua6.597M1.191B-0.04
GPX GRAPHEX MINING LIMITED
0.150.00%0.00Bán804.146K15.144M-0.10
GSM GOLDEN STATE MINING LIMITED
0.08-13.48%-0.01Mua115.769K
GSN GREAT SOUTHERN MINING LIMITED
0.050.00%0.00Sức bán mạnh88.867K17.324M-0.01
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.000.00%0.00Sức bán mạnh580.000K4.384M-0.00
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán600.000K3.719M-0.003.00
GXY GALAXY RESOURCES LIMITED
1.05-5.83%-0.07Bán4.671M456.569M-0.12150.00
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.11-8.33%-0.01Bán90.000K30.596M-0.0317.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.080.00%0.00Mua278.513K26.456M3.570.02
HCH HOT CHILI LIMITED
0.03-8.82%-0.00Sức bán mạnh9.071M58.574M-0.00
HFR HIGHFIELD RESOURCES LIMITED
0.77-3.14%-0.03Mua52.193K261.972M-0.02
HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán150.000K35.721M1.830.04190.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.10-3.00%-0.00Bán76.158K42.867M-0.13
HRZ HORIZON MINERALS LIMITED
0.10-13.04%-0.01Mua324.947K49.217M-0.01
HWH HOUSTON WE HAVE LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh275.000K10.310M-0.01
HXG HEXAGON ENERGY MATERIALS LIMITED
0.06-1.79%-0.00Sức bán mạnh135.838K16.376M-0.01
IBG IRONBARK ZINC LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.227M11.045M-0.00
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Mua862.500K8.102M-0.00
IEC INTRA ENERGY CORPORATION LIMITED
0.0116.67%0.00Bán75.000K2.714M0.710.01
IGE INTEGRATED GREEN ENERGY SOLUTIONS LTD
0.13-18.75%-0.03Bán4.293M51.203M-0.02
ILU ILUKA RESOURCES LIMITED
8.93-5.40%-0.51Bán2.236M3.988B12.740.753421.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.23-6.25%-0.01Bán389.682K235.435M13.040.02
INF INFINITY LITHIUM CORPORATION LIMITED
0.063.57%0.00Bán20.000K12.382M-0.01
IOD IODM LIMITED
0.160.00%0.00Mua290.441K87.107M-0.0012.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất