Kim loại / Khoáng sản khác (Công nghiệp)

355
Cổ phiếu
478.424B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.732M
Khối lượng
−2.20%
Thay đổi
−5.91%
Hiệu suất Tháng
+47.61%
Hiệu suất Năm
+17.81%
Hiệu suất YTD
          
29M 29METALS LIMITED
2.46-2.58%-0.07Theo dõi266.752K1.201B
3MF 3D METALFORGE LIMITED
0.170.00%0.00Mua4.645K31.370M
92E 92 ENERGY LIMITED
0.821.86%0.01Mua1.309M
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.51-2.50%-0.01Mua597.264K392.181M-0.02
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.1443.62%0.04Sức mua mạnh5.300M130.783M-0.00
ACP AUDALIA RESOURCES LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán1.283M9.690M-0.00
ADD ADAVALE RESOURCES LIMITED
0.082.60%0.00Mua5.355M19.293M-0.01
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.163.23%0.01Bán4.525M393.511M-0.00
ADT ADRIATIC METALS PLC
3.08-0.65%-0.02Mua455.685K653.447M-0.05
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.025.88%0.00Mua29.550K23.464M-0.00
AEV AVENIRA LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.310M7.766M-0.00
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.04-2.63%-0.00Mua41.048K25.541M-0.01
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh25.485K66.281M16.220.01
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.1110.00%0.01Sức mua mạnh92.934M219.902M-0.00
AGR AGUIA RESOURCES LIMITED
0.0510.87%0.01Mua960.577K14.026M
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.181.14%0.00Mua3.256M212.546M-0.00
AII ALMONTY INDUSTRIES INC.
0.980.00%0.00Mua8.282K193.140M-0.05
AKN AUKING MINING LIMITED
0.200.00%0.00Mua200.854K12.058M-0.01
AKO AKORA RESOURCES LIMITED
0.234.65%0.01Mua54.205K13.123M-0.03
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Sức bán mạnh757.393K17.787M-0.017.00
ALB ALBION RESOURCES LIMITED
0.234.44%0.01Sức mua mạnh281.506K9.240M-0.01
AM7 ARCADIA MINERALS LIMITED
0.26-1.89%-0.01Mua52.104K
AMD ARROW MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán1.183M12.783M-0.00
AME ALTO METALS LIMITED
0.08-1.27%-0.00Bán211.174K35.120M-0.00
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.34-5.63%-0.02Sức bán mạnh7.491M432.186M9.030.04
AML AEON METALS LIMITED.
0.060.00%0.00Mua257.564K44.228M-0.01
AMN AGRIMIN LIMITED
0.470.00%0.00Bán116.777K98.156M-0.01
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán3.514M12.717M-0.00
ANX ANAX METALS LIMITED
0.110.00%0.00Mua1.072M38.520M18.330.01
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.0120.00%0.00Bán950.568K4.897M-0.00
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.105.00%0.01Mua1.433M38.241M-0.00
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.19-4.10%-0.01Mua459.364K57.521M-0.00
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.180.00%0.00Mua4.758K9.087M-0.36
AQD AUSQUEST LIMITED
0.02-5.26%-0.00Bán883.981K14.817M-0.00
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.13-3.70%-0.01Mua308.131K39.464M-0.02
AQS AQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.185.71%0.01Bán34.631K34.251M8.410.02206.00
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh605.000K13.702M-0.00
AR3 AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED
0.970.00%0.00Theo dõi133.571K
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.03-10.00%-0.00Sức bán mạnh2.254M25.429M-0.003.00
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.463.37%0.01Bán171.810K38.682M-0.02
ARR AMERICAN RARE EARTHS LIMITED
0.200.00%0.00Sức mua mạnh2.581M60.341M25.320.01
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.15-5.00%-0.01Mua3.267M240.242M-0.01
ASO ASTON MINERALS LIMITED
0.13-3.70%-0.01Bán1.866M128.817M-0.01
ASQ AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.100.00%0.00Mua322.665K26.799M-0.00
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.07-4.05%-0.00Mua3.458M99.059M30.830.009.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.02-11.11%-0.00Mua335.400K12.698M-0.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.05-1.92%-0.00Bán450.000K24.785M-0.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.08-2.41%-0.00Sức bán mạnh3.077M140.877M-0.01
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.02-4.00%-0.00Mua8.555M103.285M-0.00
AVC AUCTUS INVESTMENT GROUP LIMITED
1.30-0.76%-0.01Mua21.885K96.069M0.03
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.02-4.00%-0.00Mua17.668M72.178M-0.00
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.02-9.09%-0.00Sức bán mạnh921.900K31.528M5.370.00
AXE ARCHER MATERIALS LIMITED
1.9116.46%0.27Mua2.289M383.686M-0.03
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.08-1.20%-0.00Mua87.840K24.420M-0.02
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.362.86%0.01Mua1.424M109.779M-0.05
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.05-3.70%-0.00Mua4.671M166.361M-0.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán703.805K33.645M-0.00
BCA BLACK CANYON LIMITED
0.29-3.33%-0.01Mua30.118K11.405M-0.00
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh659.527K118.256M6.270.01
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.06-1.64%-0.00Sức bán mạnh2.445M109.321M-0.01
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.15-5.00%-0.01Mua635.448K31.522M-0.01
BHP BHP GROUP LIMITED
38.98-4.11%-1.67Sức bán mạnh12.775M199.929B13.742.96
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.20-6.82%-0.01Mua2.273M165.893M-0.00
BLZ BLAZE MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán69.000K8.625M-0.00
BML BOAB METALS LIMITED
0.36-4.00%-0.01Sức bán mạnh439.836K55.258M-0.03
BMM BALKAN MINING AND MINERALS LIMITED
0.78-7.14%-0.06Mua260.751K
BMN BANNERMAN ENERGY LTD
0.38-1.32%-0.01Mua12.270M457.831M-0.00
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.19-5.00%-0.01Bán55.000K15.540M2.490.08
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.384.17%0.01Bán1.926K144.383M-0.0118.00
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.280.00%0.00Bán307.183K326.835M24.120.01
BUR BURLEY MINERALS LTD
0.29-4.84%-0.01Bán117.375K
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
3.47-4.67%-0.17Bán15.798K779.134M6.800.55
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.010.00%0.00Mua4.803M64.299M-0.00
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.101.01%0.00Mua441.551K50.850M-0.00
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán10.701M17.012M-0.00
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.04-2.17%-0.00Bán597.884K16.630M-0.00
CBE COBRE LIMITED
0.152.04%0.00Bán33.200K23.106M-0.01
CF1 COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD
0.065.66%0.00Sức mua mạnh1.385M12.694M-0.07
CGB CANN GLOBAL LIMITED
0.000.00%0.00Bán11.667M20.039M-0.00
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.654M26.438M-0.00
CHR CHARGER METALS NL
0.56-2.59%-0.01Bán373.857K
CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED
0.141.48%0.00Bán648.712K62.572M-0.00
CII CI RESOURCES LIMITED
1.166.42%0.07Mua3.008K134.074M18.540.06
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.03-6.90%-0.00Sức bán mạnh1.999M29.322M-0.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán320.184M24.204M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.025.56%0.00Sức mua mạnh1.019M6.660M-0.00
CMM CAPRICORN METALS LTD
2.25-1.75%-0.04Bán369.156K876.567M-0.02
CNJ CONICO LTD
0.06-4.69%-0.00Theo dõi1.958M56.876M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.070.00%0.00Mua25.000K12.678M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.34-1.45%-0.01Mua560.231K99.996M-0.01
COD CODA MINERALS LTD
1.01-2.42%-0.03Bán146.717K102.280M-0.10
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Bán107.157K29.326M-0.00
CPN CASPIN RESOURCES LIMITED
0.701.45%0.01Bán102.985K54.907M
CPO CULPEO MINERALS LIMITED
0.271.92%0.01351.532K
CPT CIPHERPOINT LIMITED
0.036.45%0.00Mua1.310M7.761M-0.03
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.350.00%0.00Mua95.540K17.362M-0.05
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.0325.00%0.01Sức mua mạnh18.318M17.290M-0.01
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.105.00%0.01Sức mua mạnh141.248K12.003M38.460.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.02-9.09%-0.00Mua5.896M6.357M-0.001.00
CUS COPPER SEARCH LIMITED
0.415.06%0.02674.605K
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.462.22%0.01Mua618.312K175.956M-0.01
CXO CORE LITHIUM LTD
0.461.10%0.01Mua18.987M704.299M-0.00
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.04-4.55%-0.00Mua5.077M20.634M-0.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán494.692K6.561M-0.01
CYL CATALYST METALS LIMITED
1.880.00%0.00Bán1.775K184.304M-0.04
CZL CONSOLIDATED ZINC LIMITED
0.033.57%0.00Bán28.739M-0.00
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.04-2.56%-0.00Bán288.684K7.716M-0.01
CZR CZR RESOURCES LTD
0.0112.50%0.00Bán5.700M31.377M-0.00
DCX DISCOVEX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua157.142K12.843M-0.00
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua7.888M15.521M-0.00
DEX DUKE EXPLORATION LIMITED
0.242.13%0.01Bán29.225K25.301M-0.02
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.471.09%0.01Mua154.573K53.290M14.020.03
DM1 DESERT METALS LIMITED
0.344.69%0.01Bán87.655K18.975M
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.170.00%0.00Bán15.687K52.814M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.41-1.22%-0.01Sức bán mạnh175.228K156.542M-0.02
DYL DEEP YELLOW LIMITED
1.361.49%0.02Mua3.888M414.063M113.030.01
E25 ELEMENT 25 LIMITED
2.12-1.40%-0.03Sức mua mạnh84.869K303.532M-0.06
EGR ECOGRAF LIMITED
0.77-4.38%-0.04Bán2.060M371.113M-0.011.00
EL8 ELEVATE URANIUM LTD
0.67-4.29%-0.03Mua3.520M157.474M-0.01
ELE ELMORE LTD
0.025.56%0.00Bán30.990K12.694M-0.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.830.00%0.00Mua282.697K167.672M-0.06
EME ENERGY METALS LTD
0.40-6.98%-0.03Mua52.123K94.357M-0.00
EMN EURO MANGANESE INC
0.53-0.94%-0.01Bán470.994K209.682M-0.0310.00
EMU EMU NL
0.030.00%0.00Mua1.880K14.608M-0.01
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.23-4.17%-0.01Mua312.292K83.808M-0.00
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.01-6.25%-0.00Bán39.000K8.595M-0.00
ENV ENOVA MINING LIMITED
0.02-4.00%-0.00Bán10.625K8.128M-0.00
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.068.77%0.01Sức mua mạnh8.253M101.440M114.000.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.0111.11%0.00Theo dõi1.382M25.028M-0.00
EQR EQ RESOURCES LIMITED
0.05-2.04%-0.00Mua794.311K65.668M-0.00
ERA ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED
0.482.13%0.01Mua1.540M1.698B-0.01
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.018.33%0.00Sức mua mạnh523.333K9.996M8.570.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán2.171M49.968M140.000.00
ESS ESSENTIAL METALS LIMITED
0.23-1.28%-0.00Mua1.680M61.781M-0.015.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.29-4.84%-0.01Bán14.356M153.470M3.200.10
FFR FIREFLY RESOURCES LIMITED
0.120.00%0.00Mua97.737K35.459M-0.02
FFX FIREFINCH LIMITED
0.66-4.38%-0.03Mua15.857M623.133M-0.01
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.180.00%0.00Bán441.900K104.447M-0.0114.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.02-4.35%-0.00Mua6.381M13.918M-0.00
FRB FIREBIRD METALS LIMITED
0.60-7.69%-0.05Mua139.452K
FTZ FERTOZ LIMITED
0.37-6.33%-0.03Mua694.111K89.093M-0.01
FYI FYI RESOURCES LIMITED
0.73-4.58%-0.04Bán1.084M261.876M-0.01
G1A GALENA MINING LIMITED
0.23-2.17%-0.01Bán26.360K104.809M-0.01
GAL GALILEO MINING LTD
0.28-3.39%-0.01Bán418.755K54.633M-0.00
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.11-4.35%-0.01Bán886.477K55.911M-0.00
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.010.00%0.00Bán632.168K8.534M-0.00
GES GENESIS RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán38.500K10.960M-0.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.1412.00%0.01Mua3.003M194.891M-0.00
GIB GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED
0.086.94%0.01Mua477.859K14.594M-0.015.00
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.05-5.45%-0.00Mua13.410M21.801M-0.00
Tải thêm