Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Other Metals/Minerals

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Other Metals/Minerals. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AEAURORA ENERGY METALS LIMITED
0.125 AUD−3.85%108.832K0.1522.283M AUD−0.04 AUD−2685.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.003 AUD0.00%1.235M0.4721.626M AUD−0.00 AUD+97.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
29M29METALS LIMITED
0.270 AUD0.00%8.446M0.78189.355M AUD−0.81 AUD−430.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
92E92 ENERGY LIMITED
0.520 AUD+2.97%698.843K1.2255.462M AUD−0.07 AUD+6.11%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
A1MAIC MINES LIMITED
0.270 AUD−3.57%754.612K3.02124.867M AUD84.380.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
A4NALPHA HPA LIMITED
0.880 AUD−5.38%1.163M0.99821.743M AUD−0.02 AUD+20.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABXABX GROUP LIMITED
0.066 AUD−4.35%260.308K4.2616.503M AUD−0.02 AUD−281.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACMAUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.100 AUD0.00%5.262K0.11Khoáng sản phi năng lượng
ACPAUDALIA RESOURCES LIMITED
0.020 AUD−4.76%210.0013.843M AUD−0.00 AUD−44.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD0.00%4.784M1.335.056M AUD−0.01 AUD−21.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADTADRIATIC METALS PLC
Chứng chỉ lưu ký
3.10 AUD−2.21%341.326K0.86915.245M AUD−0.26 AUD−403.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.007 AUD0.00%16.7K0.049.125M AUD−0.00 AUD−166.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEEAURA ENERGY LIMITED
0.225 AUD−8.16%1.281M2.63141.158M AUD−0.01 AUD−5.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGEALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.059 AUD−3.28%10.341M0.56227.876M AUD−0.00 AUD−80.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGRAGUIA RESOURCES LIMITED
0.015 AUD0.00%10K0.038.692M AUD−0.01 AUD+85.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
0.115 AUD−4.17%3.411M0.91161.507M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AIIALMONTY INDUSTRIES INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.685 AUD−2.14%116.95K1.53161.403M AUD−0.04 AUD+29.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AKNAUKING MINING LIMITED
0.026 AUD0.00%550K2.325.307M AUD−0.07 AUD+67.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AKOAKORA RESOURCES LIMITED
0.160 AUD0.00%32.27K0.3114.654M AUD−0.02 AUD+20.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALBALBION RESOURCES LIMITED
0.069 AUD+4.55%25.857K0.484.503M AUD−0.01 AUD−51.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALMALMA METALS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.008 AUD0.00%1.731M2.748.832M AUD−0.00 AUD+63.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALVALVO MINERALS LIMITED
0.140 AUD−12.50%230.204K4.1413.038M AUD−0.08 AUD−1126.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AM7ARCADIA MINERALS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.070 AUD+4.48%131.354K2.995.985M AUD−0.03 AUD+47.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMLAEON METALS LIMITED.
0.007 AUD0.00%1.036M1.867.675M AUD−0.00 AUD+64.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMMARMADA METALS LIMITED
0.018 AUD−5.26%100K1.032.003M AUD−0.03 AUD−223.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMNAGRIMIN LIMITED
0.145 AUD0.00%64.45K0.8244.904M AUD−0.01 AUD+55.66%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ANXANAX METALS LIMITED
0.019 AUD−5.00%415.927K0.4610.891M AUD−0.01 AUD−311.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APSALLUP SILICA LIMITED
0.036 AUD0.00%12.238K0.113.042M AUD−0.02 AUD−280.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQDAUSQUEST LIMITED
0.010 AUD0.00%300K1.208.251M AUD25.000.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQIALICANTO MINERALS LIMITED
0.024 AUD+4.35%394.366K0.7614.768M AUD−0.02 AUD+30.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AR3AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED
0.125 AUD+4.17%109.215K0.4019.271M AUD−0.02 AUD−241.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARDARGENT MINERALS LIMITED
0.009 AUD0.00%500K0.6011.626M AUD−0.00 AUD−32.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARLARDEA RESOURCES LIMITED
0.435 AUD−13.00%82.176K0.8385.702M AUD−0.02 AUD−34.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARNALDORO RESOURCES LIMITED
0.089 AUD−7.29%60.08K2.2911.982M AUD−0.03 AUD+11.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARRAMERICAN RARE EARTHS LIMITED
0.320 AUD−23.81%12.841M1.78143.847M AUD−0.01 AUD−1122.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARUARAFURA RARE EARTHS LTD
0.145 AUD−3.33%3.916M0.62334.994M AUD−0.07 AUD−506.48%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ASNANSON RESOURCES LIMITED
0.089 AUD0.00%1.28M0.66114.519M AUD−0.01 AUD−92.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASQAUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.050 AUD−5.66%20K0.4314.093M AUD−0.01 AUD−66.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUGAUGUSTUS MINERALS LIMITED
0.049 AUD+2.08%524.625K1.67Khoáng sản phi năng lượng
AUQALARA RESOURCES LIMITED
0.034 AUD+3.03%25.288K0.0724.415M AUD−0.00 AUD−8.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AURAURIS MINERALS LIMITED
0.008 AUD0.00%498.75K1.403.813M AUD−0.02 AUD−222.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUZAUSTRALIAN MINES LIMITED
0.022 AUD+29.41%114.071M3.6624.861M AUD−0.01 AUD+30.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AW1AMERICAN WEST METALS LIMITED
0.110 AUD−4.35%4.123M2.7639.258M AUD−0.06 AUD−435.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AXNALLIANCE NICKEL LIMITED
0.040 AUD0.00%306.502K0.7329.034M AUD−0.01 AUD−1900.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AYTAUSTIN METALS LIMITED
0.005 AUD−16.67%288.5K0.936.426M AUD−0.00 AUD+70.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZIALTAMIN LIMITED
0.050 AUD0.00%40K0.2821.942M AUD−0.01 AUD+66.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZLARIZONA LITHIUM LIMITED
0.0250 AUD−3.85%4.175M0.2495.285M AUD−0.01 AUD−141.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZSAZURE MINERALS LIMITED
3.51 AUD+0.86%3.796M2.131.61B AUD−0.06 AUD+2.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BCMBRAZILIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.024 AUD+4.35%1.576M5.7717.759M AUD−0.01 AUD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BDMBURGUNDY DIAMOND MINES LIMITED
0.200 AUD0.00%5.013K0.00284.241M AUD−0.08 AUD−77.78%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BKTBLACK ROCK MINING LIMITED
0.059 AUD−4.84%584.831K1.1264.751M AUD−0.01 AUD−130.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BKYBERKELEY ENERGIA LIMITED
0.290 AUD0.00%71.062K0.65129.281M AUD−0.00 AUD+98.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMLBOAB METALS LIMITED
0.130 AUD−3.70%91.553K0.6223.85M AUD−0.04 AUD−1.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BMMBALKAN MINING AND MINERALS LIMITED
0.076 AUD−2.56%21.903K0.215.399M AUD−0.09 AUD−774.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMNBANNERMAN ENERGY LTD
3.04 AUD−5.30%583.468K0.98464.636M AUD−0.03 AUD−52.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BOABOADICEA RESOURCES LIMITED
0.024 AUD−11.11%552.543K2.682.954M AUD−0.01 AUD−125.23%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BOCBOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.530 AUD−3.64%24.298K0.36212.563M AUD−0.01 AUD−50.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BOEBOSS ENERGY LTD
4.58 AUD−2.35%4.208M1.141.872B AUD129.380.04 AUD+3440.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BREBRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED
2.59 AUD+3.60%403.355K0.93554.532M AUD0.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BRXBELARAROX LIMITED
0.320 AUD+6.67%125.677K0.8421.605M AUD−0.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BSEBASE RESOURCES LIMITED
0.140 AUD0.00%840.159K0.85163.418M AUD−0.01 AUD−152.63%42.86%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BSNBASIN ENERGY LIMITED
0.155 AUD0.00%388.459K0.9512.591M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BURBURLEY MINERALS LTD
0.070 AUD−1.41%65.211K0.527.231M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BUSBUBALUS RESOURCES LIMITED
0.135 AUD+3.85%51.759K1.644.544M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BUXBUXTON RESOURCES LIMITED
0.125 AUD−3.85%66.3K1.0621.656M AUD−0.02 AUD−107.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BVRBELLAVISTA RESOURCES LTD
0.100 AUD−20.00%43.829K0.626.683M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
C29C29 METALS LIMITED
0.071 AUD−6.58%93.5K0.713.335M AUD−0.06 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
C7ACLARA RESOURCES AUSTRALIA LTD
0.019 AUD−5.00%11.944K0.233.592M AUD−0.07 AUD−195.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CAYCANYON RESOURCES LIMITED
0.080 AUD−2.44%1.064M1.70109.885M AUD−0.01 AUD+30.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CAZCAZALY RESOURCES LIMITED
0.020 AUD−4.76%56.848K0.459.093M AUD−0.01 AUD−400.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CBECOBRE LIMITED
0.060 AUD+5.26%1.543M5.0617.215M AUD−0.01 AUD+70.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CC9CHARIOT CORPORATION LTD
0.260 AUD−10.34%127.067K1.86Khoáng sản phi năng lượng
CCMCADOUX LIMITED
0.059 AUD−4.84%27.133K0.3221.625M AUD−0.01 AUD+4.17%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CGRCGN RESOURCES LIMITED
0.220 AUD−4.35%166.972K0.5324.238M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHKCOHIBA MINERALS LIMITED
0.003 AUD0.00%296.111K0.0610.765M AUD−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHRCHARGER METALS NL
0.130 AUD+4.00%12.423K0.1310.065M AUD−0.03 AUD−253.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLACELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.012 AUD+9.09%3.424M0.9326.953M AUD−0.00 AUD−142.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CMOCOSMO METALS LIMITED
0.046 AUD0.00%12.248K0.202.985M AUD−0.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CNJCONICO LTD
0.002 AUD0.00%648.409K0.313.14M AUD−0.00 AUD+57.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COBCOBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.185 AUD+2.78%61.049K0.2369.524M AUD−0.02 AUD−1.30%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CODCODA MINERALS LTD
0.120 AUD0.00%470.401K4.9517.085M AUD−0.06 AUD+21.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COYCOPPERMOLY LIMITED
0.010 AUD−16.67%64.988K0.196.961M AUD−0.00 AUD−100.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CPMCOOPER METALS LIMITED
0.260 AUD−5.45%79.215K0.4014.624M AUD−0.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CPNCASPIN RESOURCES LIMITED
0.078 AUD−2.50%3.31K0.067.353M AUD−0.14 AUD−69.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CPOCULPEO MINERALS LIMITED
0.058 AUD−6.45%7.694M0.955.619M AUD−0.04 AUD−98.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CR1CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.082 AUD−11.83%3K0.064.092M AUD−0.03 AUD+46.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CRRCRITICAL RESOURCES LIMITED
0.018 AUD−5.26%1.778M0.6432.001M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CUSCOPPER SEARCH LIMITED
0.125 AUD+25.00%33.926K0.3910.548M AUD−0.04 AUD−287.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CVVCARAVEL MINERALS LIMITED
0.150 AUD−6.25%45.512K0.2378.642M AUD−0.02 AUD+36.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CXMCENTREX LIMITED
0.054 AUD−3.57%1.757M1.4344.378M AUD−0.02 AUD−122.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CXOCORE LITHIUM LTD
0.210 AUD−4.55%14.291M0.86448.756M AUD37.500.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
CXUCAULDRON ENERGY LIMITED
0.036 AUD−5.26%4.256M0.5743.64M AUD−0.01 AUD−278.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CYMCYPRIUM METALS LIMITED
0.017 AUD0.00%1.231M0.5725.92M AUD−0.03 AUD+16.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CZNCORAZON MINING LIMITED
0.009 AUD0.00%500K1.755.54M AUD−0.00 AUD+73.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CZRCZR RESOURCES LTD
0.285 AUD+3.64%6.358K0.0467.184M AUD−0.03 AUD−45.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DALDALAROO METALS LTD
0.020 AUD0.00%25K0.201.349M AUD−0.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DGRDGR GLOBAL LIMITED
0.012 AUD0.00%756.297K1.4012.524M AUD−0.01 AUD−1720.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DKMDUKETON MINING LIMITED
0.155 AUD−3.13%76.8K3.1418.946M AUD−0.02 AUD−187.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DLIDELTA LITHIUM LIMITED
0.290 AUD−7.94%856.351K0.56206.428M AUD−0.02 AUD−119.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DM1DESERT METALS LIMITED
0.031 AUD+6.90%1.371M1.965.903M AUD−0.01 AUD+53.21%0.00%Khoáng sản phi năng lượng