DOTZ NANO LIMITEDDOTZ NANO LIMITEDDOTZ NANO LIMITED

DOTZ NANO LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DTZ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DOTZ NANO LIMITED

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DOTZ NANO LIMITED 79.89 k AUD, và năm trước đó — 276.82 k AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia