Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Chemicals: Specialty

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Chemicals: Specialty. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5EA5E ADVANCED MATERIALS INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.265 AUD−8.62%416.543K0.45176.324M AUD−0.14 AUD+26.02%0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AJXALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.012 AUD+9.09%366.027K3.637.273M AUD−0.01 AUD−73.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
ANOADVANCE ZINCTEK LIMITED
0.740 AUD0.00%3300.0346.199M AUD44.580.02 AUD+17.73%8.11%Công nghiệp Chế biến
ATCALTECH BATTERIES LTD
0.077 AUD+5.48%1.166M0.24120.693M AUD−0.04 AUD−1820.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
BNLBLUE STAR HELIUM LIMITED
0.012 AUD+9.09%2.372M0.5021.365M AUD−0.00 AUD−93.75%0.00%Công nghiệp Chế biến
CG1CARBONXT GROUP LIMITED
0.095 AUD0.00%119.749K0.6030.868M AUD−0.02 AUD+21.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
CMXCHEMX MATERIALS LIMITED
0.068 AUD+9.68%27.605K0.715.752M AUD−0.05 AUD0.00%Công nghiệp Chế biến
DGLDGL GROUP LIMITED
0.675 AUD−3.57%608.19K0.34199.61M AUD13.060.05 AUD−74.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
DTZDOTZ NANO LIMITED
0.175 AUD0.00%236.16K0.7091.086M AUD−0.02 AUD+21.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
HZRHAZER GROUP LIMITED
0.500 AUD+2.04%144.421K0.29106.411M AUD−0.11 AUD+29.25%0.00%Công nghiệp Chế biến
JATJATCORP LIMITED
0.290 AUD+1.75%47.675K1.5423.731M AUD−0.01 AUD+98.64%0.00%Công nghiệp Chế biến
NHENOBLE HELIUM LIMITED
0.089 AUD+1.14%308.529K0.7223.522M AUD−0.01 AUD−1177.78%0.00%Công nghiệp Chế biến