DEVELOP GLOBAL LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DVP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DEVELOP GLOBAL LIMITED

Doanh thu của DEVELOP GLOBAL LIMITED trong năm ngoái lên tới 67.78 M AUD, phần lớn trong số đó — 67.78 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining Services, năm trước mang lại 4.51 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DEVELOP GLOBAL LIMITED 67.78 M AUD, và năm trước đó — 4.51 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia