FRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FDV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED

Doanh thu của FRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED trong năm ngoái lên tới 59.16 M AUD, phần lớn trong số đó — 18.02 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Infocasas, năm trước mang lại 13.63 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia (Excluding China and India ), Central and South America, and Africa/Middle East and North Africa — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FRONTIER DIGITAL VENTURES LIMITED 59.16 M AUD, và năm trước đó — 51.41 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia