INSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTDINSIGNIA FINANCIAL LTD

INSIGNIA FINANCIAL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IFL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của INSIGNIA FINANCIAL LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu IFL trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 0.14 AUD trong khi ước tính là 0.14 AUD, gây bất ngờ đến 6.59%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 695.70 M AUD mặc dù con số ước tính là 671.44 M AUD. Thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm tiếp theo là 0.15 AUD và doanh thu dự kiến sẽ đạt 678.09 M AUD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của IFL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên