Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Investment Managers

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Investment Managers. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEFAUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED
5.26 AUD−1.68%95.444K0.75603.384M AUD49.810.11 AUD+5.18%1.31%Tài chính
AMPAMP LIMITED
1.110 AUD+1.37%9.785M0.532.999B AUD222.000.01 AUD4.57%Tài chính
Theo dõi
APLASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED
0.099 AUD−10.00%2.334K0.035.593M AUD−0.02 AUD−57.24%0.00%Tài chính
AVCAUCTUS INVESTMENT GROUP LIMITED
0.660 AUD+3.13%26.254K1.3048.34M AUD−0.02 AUD−185.10%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BTCBTC HEALTH LTD
0.045 AUD−4.26%50K0.4914.586M AUD−0.03 AUD−1200.00%0.00%Tài chính
BTIBAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
1.315 AUD−1.50%54.431K0.62Tài chính
CD1CD PRIVATE EQUITY FUND I
0.680 AUD−1.45%52.381K2.03Tài chính
CD2CD PRIVATE EQUITY FUND II
1.110 AUD−1.77%5.865K0.27Tài chính
CD3CD PRIVATE EQUITY FUND III
1.440 AUD−2.04%101.161K5.53Tài chính
CIWCLIME INVESTMENT MANAGEMENT LTD
0.305 AUD0.00%1K0.0223.427M AUD−0.03 AUD−175.57%0.00%Tài chính
CNICENTURIA CAPITAL GROUP
1.550 AUD−0.96%819.298K0.811.264B AUD16.470.09 AUD−64.70%6.90%Tài chính
Theo dõi
CVCCVC LIMITED
1.855 AUD−2.37%9.181K1.98216.709M AUD17.000.11 AUD−7.54%4.85%Tài chính
CVWCLEARVIEW WEALTH LIMITED
0.600 AUD−3.23%215.255K0.82386.188M AUD115.380.01 AUD+1.96%4.84%Tài chính
Sức mua mạnh
DVRDIVERGER LIMITED
1.245 AUD−0.40%194.537K2.1249.474M AUD132.450.01 AUD−85.99%4.42%Tài chính
EDCEILDON CAPITAL GROUP
0.855 AUD0.00%4.939K0.3141.824M AUD−0.02 AUD−178.39%7.02%Tài chính
EP1E&P FINANCIAL GROUP LIMITED
0.570 AUD+0.88%32.959K0.64129.599M AUD−0.08 AUD+9.86%0.00%Tài chính
EQSEQUITY STORY GROUP LTD
0.030 AUD+15.38%35K0.333.21M AUD−0.02 AUD−521.05%0.00%Tài chính
EQTEQT HOLDINGS LIMITED
28.69 AUD+0.10%48.092K0.64763.153M AUD31.900.90 AUD−21.90%3.45%Tài chính
Mua
FFGFATFISH GROUP LIMITED
0.032 AUD−8.57%26.559M1.9048.658M AUD−0.01 AUD−566.67%0.00%Tài chính
FGGFUTURE GENERATION GLOBAL LIMITED
1.220 AUD−0.41%911.347K2.65Tài chính
FGXFUTURE GENERATION AUSTRALIA LIMITED
1.115 AUD−1.76%542.595K1.49Tài chính
FIDFIDUCIAN GROUP LIMITED
6.82 AUD0.00%2.823K0.08214.677M AUD15.830.43 AUD+3.01%4.44%Tài chính
GDGGENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED
1.935 AUD0.00%11.355K0.12368.831M AUD80.960.02 AUD+60.40%1.03%Tài chính
Sức mua mạnh
GQGGQG PARTNERS INC.
Chứng chỉ lưu ký
2.15 AUD+0.94%2.635M1.356.291B AUD14.900.14 AUD+4.11%4.80%Tài chính
Sức mua mạnh
ICUINVESTOR CENTRE LIMITED
0.021 AUD0.00%14.285K0.046.367M AUD−0.00 AUD+66.89%0.00%Tài chính
IFLINSIGNIA FINANCIAL LTD
2.53 AUD−0.78%1.589M0.741.698B AUD−0.06 AUD+74.50%7.76%Tài chính
Theo dõi
KATKATANA CAPITAL LIMITED
1.155 AUD+0.43%22.969K1.36Tài chính
LFGLIBERTY FINANCIAL GROUP
4.10 AUD−1.20%28.848K0.881.261B AUD7.390.55 AUD−5.03%10.79%Tài chính
Theo dõi
LSXLION SELECTION GROUP LIMITED.
0.425 AUD0.00%70K1.78Tài chính
MAFMA FINANCIAL GROUP LIMITED
4.40 AUD−0.45%897.028K1.12750.188M AUD25.460.17 AUD−17.44%4.52%Tài chính
Sức mua mạnh
MAMMICROEQUITIES ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED
0.640 AUD+0.79%31.6K0.6482.873M AUD14.750.04 AUD−74.87%5.20%Tài chính
MFGMAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED
8.41 AUD−2.10%754.843K0.711.545B AUD7.491.12 AUD−34.24%10.09%Tài chính
Bán
NGINAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
1.425 AUD+1.06%441.996K1.34479.472M AUD55.880.03 AUD−75.90%3.12%Tài chính
Sức mua mạnh
NWLNETWEALTH GROUP LIMITED
19.30 AUD+0.78%364.179K0.954.673B AUD62.180.31 AUD+40.71%1.25%Tài chính
Theo dõi
OEQORION EQUITIES LIMITED
0.170 AUD−10.53%3.531K0.28Tài chính
PACPACIFIC CURRENT GROUP LIMITED
10.08 AUD+1.61%66.253K0.94511.611M AUD98.250.10 AUD3.83%Tài chính
Mua
PFGPRIME FINANCIAL GROUP LIMITED
0.225 AUD+4.65%55.456K0.1645.397M AUD17.180.01 AUD−25.99%6.98%Tài chính
PNIPINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED
10.76 AUD−0.92%199.419K0.472.074B AUD27.780.39 AUD−5.26%3.31%Tài chính
Mua
PPTPERPETUAL LIMITED
25.15 AUD−0.44%118.692K0.652.85B AUD35.390.71 AUD−46.63%4.75%Tài chính
Mua
PVLPOWERHOUSE VENTURES LIMITED
0.035 AUD0.00%123.53K0.834.226M AUD5.930.01 AUD0.00%Tài chính
QALQUALITAS LIMITED
2.57 AUD+2.80%858.971K14.22745.738M AUD31.380.08 AUD+520.45%3.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RPLREGAL PARTNERS LIMITED
2.73 AUD+2.25%210.163K2.23687.113M AUD1605.880.00 AUD−99.72%3.37%Tài chính
Sức mua mạnh
SEQSEQUOIA FINANCIAL GROUP LTD
0.485 AUD+1.04%612.805K2.8164.439M AUD−0.01 AUD−125.00%1.46%Tài chính
SORSTRATEGIC ELEMENTS LIMITED
0.062 AUD−6.06%729.944K2.4429.498M AUD−0.01 AUD+11.76%0.00%Tài chính
TIPTEAMINVEST PRIVATE GROUP LIMITED
1.650 AUD0.00%10.738K2.8844.793M AUD10.900.15 AUD+53.71%1.74%Tài chính
VG1VGI PARTNERS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
1.715 AUD−0.29%184.968K0.32Tài chính
WAGTHE AUSTRALIAN WEALTH ADVISORS GROUP LIMITED
0.320 AUD−8.57%174.756K2.12Tài chính
WAMWAM CAPITAL LIMITED
1.590 AUD−1.85%786.121K0.69Tài chính
WTLWT FINANCIAL GROUP LIMITED
0.065 AUD−5.80%173.579K2.4222.05M AUD5.160.01 AUD0.00%Tài chính