III

IGNITE LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IGN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính IGNITE LIMITED, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của IGN trong nửa năm trước là 50.24 M AUD và thấp hơn 1.08% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 24 là 213.00 k AUD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AUD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY