Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Personnel Services

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Personnel Services. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APMAPM HUMAN SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
1.330 AUD+6.83%3.603M1.021.142B AUD11.360.12 AUD8.03%Dịch vụ Thương mại
Mua
ASHASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.370 AUD+5.71%49.608K0.3550.392M AUD5.000.07 AUD+12.63%17.14%Dịch vụ Thương mại
ASVASSET VISION CO LTD
0.014 AUD0.00%5460.0010.162M AUD−0.00 AUD+96.30%0.00%Dịch vụ Thương mại
HITHITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
2.11 AUD−2.76%27.43K3.6591.574M AUD15.210.14 AUD+36.92%4.61%Dịch vụ Thương mại
HMIHIREMII LIMITED
0.031 AUD+3.33%10K0.134.103M AUD0.00%Dịch vụ Thương mại
IGNIGNITE LIMITED
0.060 AUD+11.11%80.34K1.1510.75M AUD−0.01 AUD−583.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
PPEPEOPLEIN LIMITED
1.270 AUD−2.68%136.633K0.41135.359M AUD6.940.18 AUD−0.76%10.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
RBRRBR GROUP LIMITED
0.002 AUD−33.33%1100.003.237M AUD−0.00 AUD+70.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
SCLSCHROLE GROUP LTD
0.180 AUD0.00%5.4K0.296.472M AUD−0.05 AUD+23.86%0.00%Dịch vụ Thương mại