MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED

Doanh thu của MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED trong năm ngoái lên tới 265.76 M AUD, phần lớn trong số đó — 220.77 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Cleaning, năm trước mang lại 203.16 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Australia and New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED 265.76 M AUD, và năm trước đó — 260.59 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia