MMM

MAD PAWS HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MPA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MAD PAWS HOLDINGS LIMITED

Tổng tài sản của MPA trong H1 24 là 32.63 M AUD, tăng 2.35% so với kỳ trướcH2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 17.36% trong H1 24 tới 15.58 M AUD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY