OM HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OMH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OM HOLDINGS LIMITED

Doanh thu của OM HOLDINGS LIMITED trong năm ngoái lên tới 865.53 M AUD, phần lớn trong số đó — 567.02 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Marketing and Trading, năm trước mang lại 792.33 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Asia Pacific — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OM HOLDINGS LIMITED 662.76 M AUD, và năm trước đó — 899.25 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia