RIDLEY CORPORATION LIMITED

RICASX
RIC
RIDLEY CORPORATION LIMITEDASX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RIC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RIDLEY CORPORATION LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RIC là 623.015M AUD. EPS TTM của công ty là 0.13 AUD, tỷ suất cổ tức là 3.79% và P/E là 15.22. Ngày thu nhập tiếp theo của RIDLEY CORPORATION LIMITED là 15 Tháng 2, ước tính là 0.06 AUD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu