SSS

SOLVAR LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SVR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOLVAR LIMITED

Doanh thu của SOLVAR LIMITED trong năm ngoái lên tới 209.34 M AUD, phần lớn trong số đó — 157.07 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Broker, năm trước mang lại 137.09 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nước Úc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOLVAR LIMITED 157.07 M AUD, và năm trước đó — 137.09 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia