SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED
SVW ASX

SVW
SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED ASX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SVW financial statements

Tóm tắt tài chính của SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SVW là 7.432B. EPS TTM của công ty là 1.84, lợi tức cổ tức là 2.25%, và P/E là 11.18. Ngày thu nhập tiếp theo SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED là 22 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền