UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITEDUNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITEDUNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED

UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UOS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của UNITED OVERSEAS AUSTRALIA LIMITED

Tổng tài sản của UOS trong H2 23 là 2.99 B AUD, tăng 1.13% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 11.22% trong H2 23 tới 483.59 M AUD.

‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: AUD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY