WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WAF nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED

Doanh thu của WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED trong năm ngoái lên tới 608.23 M AUD, phần lớn trong số đó — 608.06 M AUD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Mining, năm trước mang lại 712.13 M AUD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED 608.23 M AUD, và năm trước đó — 712.14 M AUD.

Theo nguồn
Theo quốc gia