Các công ty của Các công ty Úc hoạt động trong một ngành: Precious Metals

Danh sách sau có Các công ty Úc hoạt động trong cùng ngành, Precious Metals. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A1GAFRICAN GOLD LTD.
0.035 AUD+6.06%221.036K2.885.851M AUD−0.01 AUD−13.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
A8GAUSTRALASIAN METALS LIMITED
0.080 AUD−6.98%36.037K0.944.17M AUD−0.00 AUD+76.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAJARUMA RESOURCES LIMITED
0.015 AUD0.00%42.334K0.142.953M AUD−0.02 AUD−13.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AARASTRAL RESOURCES NL
0.062 AUD0.00%132.502K0.3649.172M AUD−0.01 AUD+13.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAUANTILLES GOLD LIMITED
0.022 AUD0.00%36.116K0.0418.884M AUD−0.03 AUD−185.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACSACCENT RESOURCES NL
0.010 AUD0.00%217.183K20.584.731M AUD−0.01 AUD+13.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADGADELONG GOLD LIMITED
0.005 AUD0.00%800K0.673.498M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADNANDROMEDA METALS LIMITED
0.023 AUD0.00%5.18M1.6571.488M AUD−0.00 AUD+6.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADVARDIDEN LTD
0.150 AUD−3.23%19.744K0.509.378M AUD0.610.25 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEVAVENIRA LIMITED
0.010 AUD−9.09%460K0.2621.926M AUD−0.00 AUD−11.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGCAUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD
0.088 AUD+10.00%247.498K0.5619.556M AUD−0.02 AUD+8.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGDAUSTRAL GOLD LIMITED
0.024 AUD−4.00%4.4K0.0414.695M AUD−0.02 AUD−310.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AHKARK MINES LIMITED
0.170 AUD−5.56%6K0.169.426M AUD−0.02 AUD−100.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AISAERIS RESOURCES LIMITED
0.095 AUD+11.76%5.536M1.2479.926M AUD−0.19 AUD−196.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AIVACTIVEX LIMITED
0.010 AUD−9.09%4.817K0.092.155M AUD−0.00 AUD−21.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AL8ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.005 AUD+25.00%11.132M3.855.534M AUD−0.00 AUD+41.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALKALKANE RESOURCES LIMITED
0.485 AUD0.00%596.642K0.62292.667M AUD9.820.05 AUD−60.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALYALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.008 AUD0.00%705.761K1.289.425M AUD−0.00 AUD+12.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMDARROW MINERALS LTD
0.004 AUD0.00%105.953M4.2326.735M AUD−0.00 AUD−118.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMEALTO METALS LIMITED
0.029 AUD0.00%114.5K0.1120.924M AUD−0.00 AUD+4.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMIAURELIA METALS LIMITED
0.115 AUD−4.17%890.28K0.53194.323M AUD−0.04 AUD−208.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AOAAUSMON RESOURCES LIMITED
0.002 AUD−33.33%696.242K0.382.298M AUD−0.00 AUD+37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQXALICE QUEEN LIMITED
0.005 AUD−16.67%132.5K0.033.8M AUD−0.13 AUD−341.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARVARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.016 AUD0.00%678.963K0.2027.059M AUD−0.01 AUD−31.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AS1ASARA RESOURCES LIMITED
0.010 AUD0.00%12.445K0.077.927M AUD−0.02 AUD+40.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AS2ASKARI METALS LIMITED
0.082 AUD0.00%1.5K0.016.392M AUD−0.10 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASEASTUTE METALS NL
0.029 AUD0.00%12K0.0211.905M AUD−0.01 AUD−24.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASMAUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED
0.960 AUD−4.00%368.147K1.58160.12M AUD−0.17 AUD−5440.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASOASTON MINERALS LIMITED
0.014 AUD−17.65%5.233M8.8218.131M AUD−0.02 AUD+24.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASRASRA MINERALS LIMITED
0.006 AUD+20.00%4.118M2.379.919M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUCAUSGOLD LIMITED
0.024 AUD0.00%3.303M0.9155.107M AUD−0.00 AUD+3.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AUEAURUM RESOURCES LIMITED
0.230 AUD+4.55%204.309K1.886.9M AUD−0.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUNAURUMIN LIMITED
0.034 AUD0.00%112.805K0.2412.187M AUD−0.03 AUD+40.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AVWAVIRA RESOURCES LTD
0.001 AUD0.00%1.5M1.033.201M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AWJAURIC MINING LIMITED
0.125 AUD+8.70%659.336K2.1316.357M AUD−0.01 AUD+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AX8ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.026 AUD−7.14%135.339K0.0815.859M AUD−0.01 AUD+68.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AYMAUSTRALIA UNITED MINING LIMITED
0.003 AUD0.00%375K0.885.528M AUD−0.00 AUD−133.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZYANTIPA MINERALS LIMITED
0.011 AUD−8.33%11.417M3.0245.483M AUD−0.00 AUD+35.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BC8BLACK CAT SYNDICATE LIMITED
0.195 AUD0.00%631.519K1.7959.666M AUD−0.02 AUD−12.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BCNBEACON MINERALS LIMITED
0.022 AUD−4.35%1.006M0.2582.649M AUD15.710.00 AUD−73.08%4.55%Khoáng sản phi năng lượng
BDGBLACK DRAGON GOLD CORP.
Chứng chỉ lưu ký
0.025 AUD0.00%610.317K6.143.391M AUD−0.01 AUD+48.60%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BEZBESRA GOLD INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.160 AUD+3.23%898.694K1.3566.896M AUD−0.01 AUD+80.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BGDBARTON GOLD HOLDINGS LIMITED
0.270 AUD+10.20%243.578K3.3251.396M AUD−0.03 AUD+29.78%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BGLBELLEVUE GOLD LIMITED
1.425 AUD−2.06%3.07M0.621.678B AUD−0.02 AUD−57.24%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BIMBINDI METALS LIMITED
0.125 AUD+4.17%9.081K0.283.919M AUD−0.07 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BLZBLAZE MINERALS LIMITED
0.007 AUD0.00%377.859K1.394.4M AUD−0.00 AUD+68.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMGBMG RESOURCES LIMITED
0.015 AUD−6.25%23.003M3.019.507M AUD−0.01 AUD−15.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMOBASTION MINERALS LIMITED
0.010 AUD0.00%1.211M0.173.114M AUD−0.05 AUD−71.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BMRBALLYMORE RESOURCES LIMITED
0.100 AUD−4.76%139.523K1.2717.633M AUD−0.01 AUD−40.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BNRBULLETIN RESOURCES LIMITED
0.077 AUD0.00%129.257K1.1822.608M AUD70.000.00 AUD−93.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BNZBENZ MINING CORP.
Chứng chỉ lưu ký
0.130 AUD−3.70%103.817K2.5825.798M AUDKhoáng sản phi năng lượng
BSXBLACKSTONE MINERALS LIMITED
0.059 AUD−6.35%67.851K0.1236.547M AUD−0.06 AUD−44.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BTRBRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED
0.013 AUD+8.33%2.978M0.6630.815M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BYHBRYAH RESOURCES LIMITED
0.009 AUD+12.50%66K0.133.902M AUD−0.01 AUD+48.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
C1XCOSMOS EXPLORATION LIMITED
0.061 AUD0.00%93.101K0.883.323M AUD−0.06 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CAECANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.078 AUD0.00%2.45K0.0645.09M AUD−0.00 AUD−125.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CAICALIDUS RESOURCES LIMITED
0.150 AUD−6.25%1.772M3.0491.894M AUD−0.01 AUD+18.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CAVCARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD+25.00%1.206M0.1717.118M AUD−0.00 AUD+75.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CBHCOOLABAH METALS LIMITED
0.046 AUD0.00%25K0.182.831M AUD−0.05 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CBYCANTERBURY RESOURCES LIMITED
0.031 AUD+19.23%344.431K1.635.324M AUD−0.01 AUD+52.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CCZCASTILLO COPPER LIMITED
0.005 AUD0.00%3.884M11.916.498M AUD−0.01 AUD−231.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CDRCODRUS MINERALS LIMITED
0.043 AUD+2.38%150K1.613.973M AUD−0.04 AUD+58.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CDTCASTLE MINERALS LIMITED
0.006 AUD0.00%415.385K0.297.347M AUD−0.01 AUD−63.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CELCHALLENGER GOLD LIMITED
0.075 AUD−2.60%67.464K0.0894.588M AUD1.360.06 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CHNCHALICE MINING LIMITED
0.990 AUD−2.46%4.641M1.25385.074M AUD−0.17 AUD−38.16%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CLECYCLONE METALS LIMITED
0.001 AUD0.00%9.054M6.5010.471M AUD−0.00 AUD−164.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLZCLASSIC MINERALS LTD
0.001 AUD0.00%11.41M2.5712.357M AUD−0.03 AUD+77.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CMDCASSIUS MINING LIMITED
0.032 AUD0.00%1.107M2.4617.344M AUD−0.00 AUD−150.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CMMCAPRICORN METALS LTD
4.40 AUD−1.12%324.671K0.621.661B AUD389.380.01 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CNBCARNABY RESOURCES LIMITED
0.570 AUD−4.20%186.951K0.9392.822M AUD−0.08 AUD−2690.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CRBCARBINE RESOURCES LIMITED
0.005 AUD−16.67%42.912K0.172.759M AUD−0.00 AUD−188.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CRSCAPRICE RESOURCES LTD
0.023 AUD+15.00%941.724K5.605.147M AUD−0.01 AUD+67.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CSTCASTILE RESOURCES LTD
0.074 AUD−1.33%20.318K0.2917.901M AUD−0.01 AUD−18.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CTMCENTAURUS METALS LIMITED
0.270 AUD−3.57%279.801K0.73133.649M AUD−0.11 AUD−196.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CTOCITIGOLD CORPORATION LIMITED
0.004 AUD0.00%197.563K0.1312M AUD−0.00 AUD−60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CULCULLEN RESOURCES LIMITED
0.008 AUD0.00%100K0.384.561M AUD−0.00 AUD+39.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CVRCAVALIER RESOURCES LIMITED
0.095 AUD−1.04%32.099K0.784.121M AUD−0.02 AUD−2428.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CWXCARAWINE RESOURCES LIMITED
0.099 AUD0.00%1.5K0.0523.376M AUD−0.01 AUD+50.43%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CY5CYGNUS METALS LIMITED
0.060 AUD−6.25%132.683K0.7617.494M AUD−0.02 AUD+78.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CYLCATALYST METALS LIMITED
0.465 AUD−1.06%92.668K0.95102.373M AUD−0.13 AUD−2198.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DAFDISCOVERY ALASKA LIMITED
0.020 AUD−13.04%19.272K0.134.685M AUD−0.00 AUD−38.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DBODIABLO RESOURCES LIMITED
0.034 AUD−5.56%83.805K0.402.533M AUD−0.06 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DEGDE GREY MINING LIMITED
1.250 AUD−0.79%3.085M0.892.314B AUD−0.01 AUD−90.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DESDESOTO RESOURCES LIMITED
0.085 AUD0.00%12.083K0.097.561M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DEVDEVEX RESOURCES LIMITED
0.300 AUD0.00%362.893K0.33132.357M AUD−0.04 AUD−45.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DMEDOME GOLD MINES LIMITED
0.170 AUD0.00%470.0161.973M AUD−0.01 AUD−13.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DMGDRAGON MOUNTAIN GOLD LIMITED
0.011 AUD0.00%30.004.341M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DREDREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.020 AUD+5.26%4.119M1.3569.631M AUD−0.00 AUD−200.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DTMDART MINING NL
0.013 AUD0.00%862.061K1.582.959M AUD−0.01 AUD+30.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DTRDATELINE RESOURCES LIMITED
0.012 AUD0.00%2.477M0.3215.955M AUD−0.02 AUD−46.84%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
E79E79 GOLD MINES LIMITED
0.070 AUD−5.41%3.534K0.025.693M AUD−0.06 AUD−15525.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMCEVEREST METALS CORPORATION LTD
0.080 AUD0.00%92.542K0.3513.143M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EMREMERALD RESOURCES NL
2.83 AUD−1.74%1.306M0.491.771B AUD24.090.12 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EMUEMU NL
0.001 AUD0.00%355K0.161.668M AUD−0.00 AUD+83.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ENRENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.240 AUD−2.04%88.529K0.3496.54M AUD−0.00 AUD+14.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ENTENTERPRISE METALS LIMITED
0.003 AUD0.00%26K0.312.406M AUD−0.00 AUD−13.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EQREQ RESOURCES LIMITED
0.057 AUD−8.06%117.148K0.35105.667M AUD−0.00 AUD+30.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ERLEMPIRE RESOURCES LIMITED
0.004 AUD0.00%250K0.384.452M AUD−0.00 AUD−18.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ERMEMMERSON RESOURCES LIMITED
0.051 AUD−3.77%143.546K0.8827.78M AUD−0.00 AUD−50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ERWERRAWARRA RESOURCES LTD
0.047 AUD+9.30%235.223K0.434.508M AUD−0.05 AUD+46.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng