JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)JUMBO S.A. (CR)

JUMBO S.A. (CR)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BELA nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của JUMBO S.A. (CR)

Tổng tài sản của BELA cho H2 23 là1.62 B EUR, ít hơn 0.49% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 15.35% trong H2 23 tới 290.54 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY