PAPOUTSANIS S.A.PAPOUTSANIS S.A.PAPOUTSANIS S.A.

PAPOUTSANIS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PAP nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PAPOUTSANIS S.A.

Tổng tài sản của PAP trong Q4 23 là 75.33 M EUR, tăng 1.11% so với kỳ trướcQ3 23. Và tổng nợ phải trả giảm 0.83% trong Q4 23 tới 43.92 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY