GPO FIN GALICIA

GGAL BYMA
GGAL
GPO FIN GALICIA BYMA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GGAL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GPO FIN GALICIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GGAL là 337.778B ARS. Ngày thu nhập tiếp theo của GPO FIN GALICIA là 29 Tháng 11, ước tính là 5.76 ARS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu