Tài chính (Khu vực)

45
Cổ phiếu
250119.133B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.847K
Khối lượng
+0.47%
Thay đổi
−0.44%
Hiệu suất Tháng
+63.90%
Hiệu suất Năm
+30.27%
Hiệu suất YTD
          
AIG AMER INTL GRP
1957.500.38%7.50Mua1.822K4526.296B23.2584.6745000.00
AXP AMER EXPRESS CO
5985.001.79%105.00Sức mua mạnh1.714K
AXPD AMER EXPRESS CO
33.803.36%1.10Mua16
BA.C BK OF AMERICA CORP
3674.000.34%12.50Sức mua mạnh7.593K
BA.CD BK OF AMERICA CORP
21.000.00%0.00Bán80
BBAR BBVA BANCO FRANCES
250.65-2.81%-7.25Mua71.096K153.563B6019.00
BBARD BANCO BBVA ARGENTI
1.436.72%0.09Mua7.350K153.563B6019.00
BBD BCO BRADESCO SA
693.50-2.94%-21.00Sức bán mạnh46.857K3349.653B20.7334.4789575.00
BBDD BCO BRADESCO SA
3.97-1.24%-0.05Sức bán mạnh1.252K3349.653B11.4734.4789575.00
BCS BARCLAYS PLC
1853.00-0.19%-3.50Mua4224164.310B33.0383000.00
BHIP BCO HIPOTECAR SA
9.95-0.50%-0.05Mua93.289K14.926B15.620.64
BK BK OF NY MELLON CP
4600.00-0.97%-45.00Bán3
BMA BANCO MACRO S.A.
353.550.24%0.85Mua245.778K224.637B10.4633.738561.00
BPAT BANCO PATAGONIA SA
82.000.00%0.00Mua55657.103B7.8010.51
BRIO BANC SANTANDER RIO
28.450.35%0.10Sức mua mạnh41.546K104.964B
BSBR BANCO SANTANDER(BR
1247.500.85%10.50Bán82485.245B37.9332.6144599.00
BYMA BOLSAS Y MERC.ARG
827.50-2.65%-22.50Mua7.989K63.097B
BYMAC BOLSAS Y MERC.ARG
4.667.72%0.33Mua7.246K63.097B
C CITIGROUP INC
4255.000.75%31.50Mua6.116K13946.606B147.7428.76210000.00
C.D CITIGROUP INC
23.900.00%0.00Bán25213946.606B82.2328.76210000.00
CADO CARLOS CASADO SA
31.300.16%0.05Theo dõi1.625K3.796B
CS CREDIT SUISSE GP
1830.00-1.85%-34.50Bán1562420.464B398.795.4448770.00
CTIO CONSULTATIO SA
171.25-0.87%-1.50Mua4.835K70.197B
GGAL GPO FIN GALICIA
197.70-0.73%-1.45Mua1.772M292.063B11.4217.44
GGALD GPO FIN GALICIA
1.170.00%0.00Mua17.075K292.063B6.6017.44
GS GOLDMAN SACHS GRP
5491.00-0.35%-19.50Bán1.569K
GSD GOLDMAN SACHS GRP
30.60-2.86%-0.90Bán2
HAVA HAVANNA HOLDING SA
159.003.25%5.00Mua27.469B
HSBC HSBC HOLDINGS PLC
2356.502.46%56.50Mua1110386.158B115.8319.91235000.00
IRCP IRSA PROPIEDADES C
136.05-1.38%-1.90Bán1.790K73.634B784.00
IRS2W IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
49.450.41%0.20Bán16020666.00
IRSA IRSA INVERSIONES Y
81.70-1.51%-1.25Mua23.299K53.814B20666.00
JPM JPMORGAN CHASE &CO
5747.000.42%24.00Sức mua mạnh6.049K46343.707B44.98127.44255351.00
JPMD JPMORGAN CHASE &CO
33.051.69%0.55Sức mua mạnh11346343.707B25.13127.44255351.00
LYG LLOYDS BANKING GP
214.500.70%1.50Mua1.504K4321.918B13.4216.0461576.00
MTR MATBA ROFEX SA
219.00-0.45%-1.00Sức bán mạnh1.300K26.919B
SUPV GRUPO SUPERVIELLE
87.25-2.57%-2.30Mua295.162K39.849B24.513.654943.00
SUPVD GRUPO SUPERVIELLE
0.5230.50%0.12Mua18.950K39.849B10.773.654943.00
TGLT TGLT SA
4.01-0.99%-0.04Bán89.859K3.709B
USB US BANCORP
10316.001.14%116.00Mua28
V VISA INC
6705.00-0.52%-35.00Bán6.293K46387.905B16.58418.5720500.00
VALO GPO FINANC VALORES
24.10-0.62%-0.15Bán286.590K20.689B
VD VISA INC
38.300.39%0.15Bán2146387.905B9.23418.5720500.00
WFC WELLS FARGO & CO
1692.001.11%18.50Mua10.717K
WFCD WELLS FARGO & CO
9.650.52%0.05Mua12
Tải thêm