GRUPO FINANCIERO GALICIA SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Giới thiệu về GRUPO FINANCIERO GALICIA SA

Khu vực
Công nghiệp
CEO
Fabián Enrique Kon
Trang web
Trụ sở chính
Buenos Aires
Thành lập
1999
ISIN
ARP495251018

Grupo Financiero Galicia S.A. (Grupo Financiero Galicia) là một công ty đầu tư dịch vụ tài chính. Các lĩnh vực của Công ty bao gồm Ngân hàng, Thẻ tín dụng Khu vực, CFA, Bảo hiểm và Các doanh nghiệp Khác của Grupo Galicia. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (Banco Galicia) là công ty con của Công ty. Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đại diện cho một loạt các thiết kế củng cố Banco Galicia với Banco Galicia Uruguay S.A. (Galicia Uruguay). Công ty vận hành phân khúc thẻ tín dụng khu vực thông qua Tarjetas Regionales S.A. và các chi nhánh. Lĩnh vực kinh doanh CFA mở rộng khoản vay cá nhân không bảo đảm cho phân khúc người dân Argentina có thu nhập thấp và trung bình. Công ty vận hành phân khúc bảo hiểm thông qua Sudamericana Holding S.A. và các công ty con. Lĩnh vực Grupo Galicia Khác bao gồm các thành quả của Galicia Warrants S.A., Galicia Administradora de Fondos S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion và Net Investment S.A.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng hợp góc nhìn xếp hạng của chuyên gia.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Hiệu suất
Tỷ lệ chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Chỉ tiêu EBITDA
EBIT
Doanh thu thuần
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬
‪0%‬
Mức nợ và khả năng trả nợ
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu

Xem tất cả các nhà môi giới