CENCOSUD SHOPPING SACENCOSUD SHOPPING SACENCOSUD SHOPPING SA

CENCOSUD SHOPPING SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CENCOSHOPP nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CENCOSUD SHOPPING SA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 31.30 CLP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 81.75 B CLP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CENCOSHOPP trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên