Tài chính (Khu vực)

39
Cổ phiếu
1271521.360B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.599M
Khối lượng
−1.88%
Thay đổi
+0.44%
Hiệu suất Tháng
−9.43%
Hiệu suất Năm
−11.52%
Hiệu suất YTD
           
AAISA ADM AMERICANA DE I
145.010.00%0.00Bán13.188K1912391.75
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
7120.000.00%0.00Bán214240.003249.400B2.942423.89
AXP AMER EXPRESS CO
158.853.32%5.11Mua9515090.75104881.363B15.459684.9464000.00
AXPCL AMER EXPRESS CO
127900.000.00%0.00Mua1127900.00104881.363B13.229684.9464000.00
BAC BK OF AMERICA CORP
36.67-1.93%-0.72Bán49017968.30248680.976B11.863086.78208000.00
BACCL BK OF AMERICA CORP
34205.000.00%0.00Bán632154915.00248680.976B11.163086.78208000.00
BANVIDA BANVIDA SA
297.000.00%0.00Mua462137214.00475.220B4.1671.35
BCI BCO CREDITO INVERS
24100.000.42%100.00Bán88621352600.004052.096B5.774191.29
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA
2.000.00%0.00Bán10.923K21846.0081.892B50.630.04
BICECORP BICECORP SA
12550.00-0.24%-30.00Bán2.920K36646000.001067.842B
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
1780.800.00%0.00Mua35342.4085.478B7.99222.99
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
34.40-1.18%-0.41Mua1.438M49460182.406559.810B4.989988.00
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
700.000.00%0.00Bán1.882K1317400.001735.696B3.69189.751.00
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
1190.00-0.67%-8.00Mua1.123K1336370.002043.586B13.2590.46409.00
CHILE BANCO DE CHILE
84.89-0.13%-0.11Bán570.637K48441374.938586.452B6.3513.33
CUPRUM AFP CUPRUM SA
40.000.00%0.00Mua92.059K3682360.00510.810B7.965.031281.00
GASCOINV GASCO INVERSIONES
200.000.00%0.00Bán13326600.00
HABITAT AFP HABITAT SA
415.00-2.53%-10.79Bán Mạnh18.642K7736430.00425.790B3.80109.431542.00
ILC INV LA CONSTRUCCIO
2752.001.78%48.20Bán6.720K18493440.00275.200B
ISANPA INMOBILIARIA SAN P
3.800.00%0.00Bán745.743K2833823.4021.608B4.130.92
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
1.880.00%0.00Mua39.000M73320000.001830.214B4.270.43
JPMCL JPMORGAN CHASE &CO
117240.00-6.32%-7910.00Mua182110320.00346524.404B10.8711527.11271025.00
MALLPLAZA PLAZA SA
989.000.12%1.17Mua607600323.001936.147B29.1234.30650.00
MANQUEHUE INMOBIL MANQUEHUE
50.01-3.19%-1.65Bán Mạnh150.000K7501499.7029.584B1.7928.82539.00
MARINSA MARITIMA DE INVERS
89.500.00%0.00Mua837428.50251.943B2.2939.03
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
3.500.00%0.00Mua27.517K96309.50527.241B2.541.362.00
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
9.45-0.01%-0.00Mua550.000K5197500.001662.327B3.632.6115.00
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
7.901.24%0.10Mua324.795K2565880.501658.536B4.061.882.00
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
990.000.00%0.00Mua558.692K553105080.00896.659B10.5593.88
PAZ PAZ CORP SA
316.900.00%0.00Bán928294083.1989.800B2.09151.801307.00
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
37.00-2.63%-1.00Bán Mạnh3.183M117756348.0075.358B892.00
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
250.000.00%0.00Mua8020000.00557.948B2.7590.941.00
PROVIDA AFP PROVIDA
1250.000.00%0.00Mua4.065K5081250.00410.020B3.10402.701866.00
SALFACORP SALFACORP SA
249.99-0.36%-0.91Bán987.505K246866384.83112.471B3.4073.7016467.00
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE
309.970.00%0.00Bán1.000K309970.003794.830B8.1438.06
SECURITY GRUPO SECURITY SA
166.00-0.16%-0.27Sức mua mạnh34857768.00672.119B3184.00
SOCOVESA SOCOVESA SA
97.210.00%0.00Bán17817303.38118.979B5.1718.80
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
413.000.73%2.98Bán401165613.0090.438B5.0081.97304.00
Tải thêm